KRISTUS KONGE MENIGHET I NARVIK
Håreksgate 82  8514 Narvik

Sogneprest: Rafał Ochojski MSF
(misjonærene av Den hellige familie)
mobil: 941 83 367
menighets kontonummer: 6370.06.00418    vipps: 506701
_____________________________

I SØNDAG I ADVENT 03.12
KL. 11.00 PÅ NORSK
KL. 13.00 PÅ POLSK

 

MANDAG 04.12
KL. 18.00
ETTERPÅ TILBEDLSE I STILLHET
TIRSDAG 05.12 KL. 8.30
ONSDAG 06.12 KL. 18.00
TORSDAG 07.12
KL. 17.00 TILBEDELSE OM NYE PRESTEKALL
KL. 17.00 HL. MESSE KL. 18.00
FREDAG 08.12 DEN SALIGE JOMFRU MARIAS

UPLETTEDE UNNFANGELSE

KL. 12.00 - 13.00 NÅDENS TIME
KL. 18.00 DEN HL. MESSE
LØRDAG 09.12 KL. 18.00


II SØNDAG I ADVENT 10.12
KL. 11.00 PÅ NORSK
KL. 18.00

 

 

 

_______________________________________________

KUNNGJØRINGER
FOR I SØNDAG I ADVENT


  1. I dag begynner adventstid. Det er tid som kan hjelpe oss å forberede oss til Kristi fødsel. Advent er også knyttet veldig nært til Maria.
  2. 8. desember, på fredag, skal vi feire Den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Kl. 12.00 til kl. 13.00 Nådens time. Hva er nådens time? Gudstjenesten kalt "nådens time" faller på høytiden for Den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse - 8. desember fra 12.00 til 13.00. Begynnelsen var private åpenbaringer av Jomfru Maria i Italia. Maria sa: Jeg ønsker at nådens time skal feires for hele verden hvert år den 8. desember ved middagstid. Takket være bønn i denne timen vil jeg sende mange nådegaver for sjel og kropp. Det vil være massekonverteringer. Herdede og marmorkalde sjeler vil bli beveget av Guds nåde, leve trofast og elske Gud igjen. Det er mitt ønske at denne timen skal spres. Folk vil snart kjenne storheten av denne nådens time. Hvis noen ikke kan besøke kirken på dette tidspunktet, og vil be ved middagstid hjemme, vil han også motta mange nådegaver gjennom meg. Alle som vil be i denne intensjonen og felle botens tårer vil finne en viss himmelsk stige, og gjennom mitt moderlige hjerte også bli forsynt med beskyttelse og nåde.

  3. Tilbedelse i stillhet mandager etter hl. Messe.
  4. Tilbedelse om nye prestekall på torsdag kl. 17.00.
  5. Den hl. Messe på polsk i dag kl. 13.00.
  6. Mulighet for skriftemål for alle før hl. Messe. Det er også mulig å avtale individuelt med meg om skriftemål, eller åndelig samtale. Jeg oppmuntrer dere alle til skriftemål. Det er verdt å tenke på når var det siste gang da jeg var i skriftemål. Dessuten sier om det den andre kirkens bud «Du skal skrifte dine synder, i det minste én gang i året». Skriftemålet må hjelpe meg, ikke forstyrre. Jeg skrifter en gang i måneden og jeg kan ikke forestille meg mitt åndelig utvikling uten skriftemål og åndelig veiledning.
  7. Takk for all støtte til kollekten.
  8. LITURGISK ABC: HVORFOR SIER VI TROSBEKJENNELSEN? Trosbekjennelsen er veldig viktig, den inneholder de viktigste tingene om vår tro. Vi sier at vi tror på Gud, Hans Sønn, den Hellige Ånd, Kirken osv. Det er verdt å innse når vi sier det hver søndag.
  9. Ha en god søndag og velsignet uke.
  10. La oss gå hjemm med ordene fra dagens salme: Vekk opp din makt og kom.

Caritas' adventsaksjonen 2023

Oktober - rosenkransmåned

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

I oktober ber vi rosenkransen 20 minutter før Messen
(søndag 10.40, hverdager 17.40).

Velkommen!

Se også rosenkrans meditasjoner med tekstene av den hellige søster Faustyna, på engelsk, på undersiden >>> english/Rosary

"O Mary, my Mother and my Lady, I offer You my soul, my body, my life and my death, and all that will follow it. I place everything in Your hands. O my Mother, cover my soul with Your virginal mantle and grant me the grace of purity of heart, soul and body. Defend me with Your power against all enemies." (Dagbok 79)