Fra ordinasjonens ritualer

[...] Se da i nåde, Herre, til denne din tjener, som vi vier til diakon for at han skal gjøre tjeneste ved ditt alter. VI BER DEG, HERRE, INNGI HAM DEN HELLIGE ÅND; SÅ HAN KAN STYRKES VED DIN NÅDES SYVFOLDIGE GAVE TIL TROFAST Å SKJØTTE SIN TJENESTE. [...]
(fra diakonvielses ritual)

[...] ALLMEKTIGE GUD, VI BER DEG: GI DENNE DIN TJENER PRESTEEMBEDETS VERDIGHET. FORNY HELLIGHETENS ÅND I HANS INDRE. GI HAM Å HOLDE FAST VED DEN NÅDEGAVE HAN HAR MOTTAT FRA DEG, OG LA HAM VED SIN HOLDNING OG SIN VANDEL VÆRE ET FORBILDE PÅ SANT KRISTENT LIV. [...] 
(fra prestevielses ritual)

[...] UTGYD NÅ OVER DENNE DIN UTVALGTE DEN KRAFT SOM KOMMER FRA DEG, DEN LEDERSKAPETS ÅND DU GAV DIN ELSKEDE SØNN JESUS KRISTUS OG SOM HAN GAV VIDERE TIL DE HELLIGE APOSTLER, DE SOM PÅ HVERT STED GRUNNLA DIN HELLIGDOM, KIRKEN, TIL EVIG LOV OG ÆRE FOR DITT NAVN. [...]
(fra bispevielses ritual)