ŚRODKI ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM

aktualizacja 16.04.2021

Wracamy do zasad sprzed Wielkanocy

- 1 m odstępu

- maks 25 osób w kościele

- zalecane wcześniejsze zarejestrowanie się przez > https://billett.katolsk.no/
ale jest też możliwe wpisanie się na listę uczestników Mszy przy wejściu do kościoła

Nadal obowiązują wszystkie inne dotychczasowe zasady, jak
dezynfekowanie rąk, ławek itd.
stałe przydzielone miejsca, których nie należy opuszczać przez cały czas trwania Mszy
nie podawanie rąk, nie gromadzenie się w grupach poza kościołem przed i po Mszy św., itd.

Więcej szczegółowych informacji poniżej, pod: aktualizacja 25.03.2021

_________________________________________________________

ŚRODKI ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM

aktualizacja 25.03.2021

Dzisiaj weszły w życie nowe ogólnokrajowe zarządzenia, które rząd norweski zapowiedział 23 marca i które będą obowiązywały do odwołania.

Aby zachować nowe zarządzenie zachowania dwóch metrów odstępu, na Mszy św. w kościele Chrystusa Króla może przebywać jednocześnie max. 15 osób.

Wszystkie inne wydarzenia, jak katecheza, poświęcenie pokarmów wielkanocnych, itp. zostają odwołane
W kościele można zaopatrzyć się w wodę święconą i teksty modlitw, tak by samodzielnie można pobłogosławić pokarmy przed wielkanocnym śniadaniem.  

Aby służby medyczne miały możliwość kontrolowania ewentualnego rozprzestrzeniania się infekcji i dotarcia do ewentualnych osób zarażonych, parafia jest zobowiązana wiedzieć, kto bierze udział we Mszy (imię, nazwisko, numer telefonu).
Dlatego, aby móc uczestniczyć w Mszy świętej, trzeba wcześniej zarejestrować się przez >> https://billett.katolsk.no/, tak jak to było w okresie Bożego Narodzenia. 
System rejestracji internetowej działa także z polskimi numerami komórkowymi.
Rejestracja rozpoczyna się 7 dni przed datą Mszy św. i kończy z chwilą wyczerpania się wolnych miejsc, najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem Mszy. W razie trudności z zarejestrowaniem się, proszę skontaktować się z proboszczem, nr kom. 95529772 (najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Mszy).
Przykre czasy, ale pierwszeństwo wejścia na Mszę św. mają osoby, które zarejestrowały się przez internet lub ewentualnie telefonicznie. Wpisanie się na listę w kościele może w najbliższych tygodniach być niepewne.

Nadal obowiązują wszystkie inne dotychczasowe zasady, jak
dezynfekowanie rąk, ławek itd.
stałe przydzielone miejsca, których nie należy opuszczać przez cały czas trwania Mszy
nie podawanie rąk, nie gromadzenie się w grupach poza kościołem przed i po Mszy św., itd. 

________________________________________________________________________

ŚRODKI ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM

aktualizacja 23.02.2021

Dzisiaj wchodzą w życie nowe ogólnokrajowe zarządzenia, które rząd zapowiedział 19 lutego.
Co do Mszy św. obowiązują następujące zasady: Limit osób, które mogą gromadzić się w kościele został zwiększony z 10 do 100 osób, pod warunkiem, że spełnione są wymagania dotyczące odległości itp., a wszyscy uczestnicy mają stałe przydzielone miejsca. Są to nowe zasady po tym, jak Helsedirektoratet i Folkehelseinstitutet dokonały nowej oceny poprzedniego wymogu dotyczącego „siedzeń zamontowanych na stałe”. Termin „siedzenia zamontowane na stałe” zastąpiono terminem „stałe przydzielone miejsca siedzące”.

Czym są „stałe przydzielone miejsca siedzące”? - Znaczy to, że wierni zgromadzeni w kościele mają siedzieć/stać/klęczeć w wyznaczonym miejscu podczas całej Mszy św.  Należy unikać kontaktu twarzą w twarz. Odległość między osobami, którzy nie mieszkają razem, musi wynosić co najmniej 1 metr, mierzony od ramienia do ramienia. W miarę możliwości należy unikać przemieszczania się po kościele. Wyjątkiem jest podejście do ołtarza, aby przyjąć Komunię św. Przed podejściem do Komunii zalecane jest zdezynfekowanie rąk Antibac-em. Podczas podchodzenia do Komunii należy zachować odległość jednego metra między podchodzącymi.
Należy unikać gromadzenia się w grupach poza kościołem przed i po Mszy św.

Aby zachować zasadę odstępu jednego metra między wiernymi zgromadzonymi na Mszy św., w kościele Chrystusa Króla może przebywać jednocześnie max. 25 osób. 

Aby służby medyczne miały możliwość kontrolowania ewentualnego rozprzestrzeniania się infekcji i dotarcia do ewentualnych osób zarażonych, parafia jest zobowiązana wiedzieć, kto bierze udział we Mszy (imię, nazwisko, numer telefonu). Dlatego, aby móc uczestniczyć w niedzielnych Mszach świętych, trzeba przy wejściu do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy, albo wcześniej zarejestrować się przez >> https://billett.katolsk.no/ .
System działa także z polskimi numerami komórkowymi. Rejestracja rozpoczyna się 7 dni przed datą Mszy św. i kończy z chwilą wyczerpania się wolnych miejsc, najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem Mszy. W razie trudności z zarejestrowaniem się, proszę skontaktować się z proboszczem, nr kom. 95529772.

ŚRODKI ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM

aktualizacja 18.01.2021

Z homepage norweskiego rządu,  o ogólnokrajowych środkach zapobiegania zakażeniom, obowiązujących od 20 stycznia:  "Rząd generalnie podtrzymuje dotychczasowe surowe zarządzenia dla zatrzymania nowej fali zakażeń, przy czym poluźnia niektóre zarządzenia dotyczące dzieci i młodzieży. Środki zapobiegawcze obowiązują od 20 stycznia, tak długo jak będzie potrzeba. Rząd będzie na bieżąco oceniał sytuację. Niektóre gminy mają dodatkowo lokalne zarządzenia, które można znaleźć na stronach internetowych danych gmin.

Tak więc, dozwolona liczba uczestników w zgromadzeniach religijnych jest nadal max. 10 osób.

Jest też nowy punkt w rządowych zarządzeniach, który postanawia, że w nabożeństwach uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy jednej gminy.
Praktycznie znaczy to, że w Mszach w naszym kościele uczestniczyć mogą tylko mieszkańcy gminy Narvik.  

Wcześniejszej rejestracji na Msze św. dokonujemy na stronie >>> https://billett.katolsk.no/ 

ŚRODKI ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM 

aktualizacja 03.01.2021

www.narvik.kommune.no/aktuelt/Rząd wprowadził nowe zarządzenia dla zapobiegania zakażeniom. W celu utrzymania kontroli rozprzestrzeniania się infekcji i ograniczenia nowych wzrostów zakażeń rząd zarządza nowe surowsze ogólnokrajowe środki zapobiegania zakażeniom, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie od 4 stycznia.

Z listu ks. biskupa: „[…] W odniesieniu do celebracji Mszy św. maksymalny limit liczby uczestników został zmniejszony do 10 osób. […] Nowe zasady obowiązują przez dwa tygodnie do 18 stycznia 2021 r. [...] "

Do udziału we Mszy Świętej w naszym kościele w powyższym okresie,
tj. od 4 stycznia do 18 stycznia jest znowu obowiązkowa wcześniejsza rejestracja na https://billett.katolsk.no/
   
Tymczasowy nowy limit: max. 10 osób.

Więcej o nowych środkach koronowych w gminie Narvik można przeczytać tutaj .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja 11.05.2020

Z listu biskupa Berislava Grgić'a do księży:
"Od czwartku 7 maja rząd norweski zezwala ponownie na zgromadzenia w publicznych miejscach do 50 osób. Warunkiem jest zachowanie odległości co najmniej 1 metra. ... Lokalne przepisy mogą być surowsze i muszą być przestrzegane. ...
... Obowiązek Mszy świętej niedzielnej jest nadal zawieszony...."

Aby zachować zasadę odległości 1 metra pomiędzy wiernymi, we Mszy św. w naszym kościele może uczestniczyć tylko 25 osób.
Dlatego będziemy sprawować 2 Msze św. w każdą niedzielę (wyjątek: letnie wakacje - tylko jedna Msza).

Aktualny kalendarz - w zakładce Msze św.

Aby zapewnić, że na Mszy św. będzie nie większa niż dozwolona liczba osób, oraz aby służby medyczne miały możliwość kontrolowania ewentualnego rozprzestrzeniania się infekcji i dotarcia do ewentualnych osób zarażonych, parafia jest zobowiązana wiedzieć, kto bierze udział we Mszy (imię, nazwisko, numer telefonu).

Dlatego, aby móc uczestniczyć w niedzielnych Mszach świętych, trzeba przy wejściu do kościoła wpisać się na listę uczestników Mszy, albo wcześniej zarejestrować się poprzez system rejestracji na stronie https://billett.katolsk.no/ (system obsługiwany przez dział IT OKB). System działa także z polskimi numerami komórkowymi. Rejestracja rozpoczyna się 7 dni przed datą Mszy św. i kończy z chwilą wyczerpania się wolnych miejsc, najpóźniej w niedzielę o 9:00. W razie trudności z zarejestrowaniem się, proszę skontaktować się z proboszczem, nr kom. 95529772.