KRISTUS KONGE MENIGHET I NARVIK
Håreksgate 82  8514 Narvik

Sogneprest: Rafał Ochojski MSF
(misjonærene av Den hellige familie)
mobil: 941 83 367
menighets kontonummer: 6370.06.00418    vipps: 506701
_____________________________

25. SØNDAG
I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 24.09
KL. 11.00 PÅ NORSK
KL. 18.00


MANDAG 25.09 KL. 18.00
ETTERPÅ TILBEDLSE I STILLHET
TIRSDAG 26.09 KL. 8.30
ONSDAG 27.09 KL. 18.00

TORSDAG 28.09 KL. 18.00
FREDAG 29.09 KL. 18.00
LØRDAG 30.09 KL. 18.00
DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL


26. SØNDAG
I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 01.10
KL. 10.30 ROSENKRANS
KL. 11.00 PÅ NORSK

13.00 PÅ POLSK

 

 

 

_______________________________________________

KUNNGJØRINGER
FOR 25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR


  1. På søndag begynner vi oktober –måneden av rosenkrans. Vi skal be rosenkransen på søndag kl. 10.30 og på vanlige dager kl. 17.40.
  2. Den hl. Messe på polsk på søndag (01.10) kl. 13.00.
  3. I oktober starter vi våre møter med bibelen. Bibbelgruppe møtes (i begynnelsen) andre torsdag i måneden etter Den hl. messe. Se på en kort film på vår facebook-side.
  4. På lørdag minnes vi de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.
  5. Takk for all støtte til kollekten både med kontatnter og vipps.
  6. Mulighet for skriftemål for alle før hl. Messe. Det er også mulig å avtale individuelt med meg om skriftemål, eller åndelig samtale.
  7. Kunngjøringer er også på nettside.
  8. Ha en god søndag og velsignet uke.
  9. La oss gå hjemm med ordene fra dagens salme: Herre, kom din miskunn ihu, din pakt med våre fedre.

FØRSTE KOMMUNION OG KONFIRMASJON 2024
I KRISTUS KONGE NARVIK

 

Husk at fristen for påmeldinger til Kommunion og Konfirmasjon er 30. september. Første kommunion for barn født i 2015 (og eldre) Konfirmasjon for barn født i 2009 (og eldre).


Caritas' høstaksjonen 2023

Oktober - rosenkransmåned

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

I oktober ber vi rosenkransen 20 minutter før Messen
(søndag 10.40, hverdager 17.40).

Velkommen!

Se også rosenkrans meditasjoner med tekstene av den hellige søster Faustyna, på engelsk, på undersiden >>> english/Rosary

"O Mary, my Mother and my Lady, I offer You my soul, my body, my life and my death, and all that will follow it. I place everything in Your hands. O my Mother, cover my soul with Your virginal mantle and grant me the grace of purity of heart, soul and body. Defend me with Your power against all enemies." (Dagbok 79)