KRISTUS KONGE MENIGHET I NARVIK
Håreksgate 82  8514 Narvik

Sogneprest: Rafał Ochojski MSF
(misjonærene av Den hellige familie)
mobil: 941 83 367
menighets kontonummer: 6370.06.00418    vipps: 506701
_____________________________

4. SØNDAG I FASTEN 19.03
KL. 11.00 PÅ NORSK


ONSDAG 22.03 KL. 18.00
TORSDAG 23.03 KL.18.00

FREDAG 24.03.2023 KL. 17.30 KORSVEIANDAKT
HL. MESSE 18.00

LØRDAG 25.03 HERRENS BEBUDELSE KL. 18.00


5. SØNDAG I FASTEN 26.03
KL. 11.00 PÅ NORSK

KL. 18.00 PÅ NORSK 

 

 


_______________________________________________

KUNNGJØRINGER

2. SØNDAG I FASTEN

  1. Den hl. Messe på polsk første søndag i måneden kl. 13.00.
  2. Tilbedelse i stillhet mandager. Første mandag i måneden skal vi ha en kort betraktning med stille musikk.
  3. Fra og med onsdag 8.03 til mandag 20.03 Den hellige messe kun på søndag (12. og 19.03) kl. 11.00. Se på vår nettside.
  4. Husk på liste med ansvarlige for kirkekaffe.
  5. Takk for all støtte til kollekten.
  6. Mulighet for skriftemål for alle før hl. Messe. Det er også mulig å avtale individuelt med meg om skriftemål, eller åndelig samtale.
  7. Kunngjøringer er også på nettside.
  8. Ha en god søndag og velsignet uke.
  9. La oss gå hjemm med ordene fra dagens salme: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.

BISTAND FOR UKRAINA

Vipps til 91337
SMS: Krise til 2160 (250,-)
Konto: 8200.01.93433
Eller på caritas.no

Caritas' fasteaksjon 2023

Oktober - rosenkransmåned

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

I oktober ber vi rosenkransen 20 minutter før Messen
(søndag 10.40, hverdager 17.40).

Velkommen!

Se også rosenkrans meditasjoner med tekstene av den hellige søster Faustyna, på engelsk, på undersiden >>> english/Rosary

"O Mary, my Mother and my Lady, I offer You my soul, my body, my life and my death, and all that will follow it. I place everything in Your hands. O my Mother, cover my soul with Your virginal mantle and grant me the grace of purity of heart, soul and body. Defend me with Your power against all enemies." (Dagbok 79)