KRISTUS KONGE MENIGHET I NARVIK
Håreksgate 82  8514 Narvik

Sogneprest: Rafał Ochojski MSF
(misjonærene av Den hellige familie)
mobil: 941 83 367
menighets kontonummer: 6370.06.00418    vipps: 506701
_____________________________

LØRDAG 02.03 KL. 18.00 


3. SØNDAG I FASTEN 03.03
KL. 11.00 PÅ NORSK
KL. 13.00 PÅ POLSK


MANDAG 04.03 KL.18.00
ETTERPÅ TILBEDELSE MED BETRAKTNINGER

TIRSDAG 05.03 KL. 8.30
ONSDAG 06.03 KL. 18.00

TORSDAG 07.03
17.30 TILBEDELSE OM NYE PRESTEKALL
KL. 18.00

FREDAG 08.03
KORSVEIANDAKT KL. 17.30.
KL. 18.00
LØRDAG 09.03
KL.10.00 EVENES MILITÆRBASE
KL. 18.00 NARVIK


4. SØNDAG I FASTEN 10.03
KL. 11.00 PÅ NORSK
KL. 18.00

 


_______________________________________________

KUNNGJØRINGER
3. SØNDAG I FASTETIDEN
03.03.2024


 1. Tilbedelse med kort betraktninger på mandag etter hl. Messe.
 2. På torsdag tilbedelse om nye prestekall.
 3. Korsveiandakt fredager kl. 17.30.
 4. Messe på polsk i dag kl. 13.00. 16.15 Gorzkie Żale.
 5. På søndag (10.03) - Den eukaristiske søndag. Tilbedelse i stillhet fra kl. 10.30.
 6. Jeg planlegger å bytte ut lydannleget i kirken.Det som vi har er veldig gammel og ofte problematisk. Jeg har allerede starte en samtale om kjøpe en ny. Når jeg får noe informasjon, vil jeg gi den videre til dere.
 7. Kunngjøringer er også på nettside.
 8. Husk at dere kan høre søndagens preken i form av en podcast. Dere kan finne det
  på vår facebook side og på EWTN Norge. Det heter søndagsfrø.
 9. Mulighet for skriftemål for alle før hl. Messe. Det er også mulig å avtale individuelt med meg om skriftemål, eller åndelig samtale.
 10. Takk for all støtte til kollekten.
 11. LITURGISK ABC: Hva er Guds nåde? Det er en spesiell gave fra Gud som passer akkurat til situasjonen som skjer akkurat nå. Men det er veldig lett å kaste den bort, eller ikke bruke den. Derfor må vi fokusere på åndelig virkelighet.
 12. Ha en god søndag og velsignet uke.
 13. La oss gå hjemm med ordene fra dagens salme: Herre, det er du som har det evige livs ord.