Misjonsmåned - Oktober 2019

 

16. oktober 2019 

111. årsdag for p. Jean Berthiers død

 

Les om Grunnleggeren av kongregasjonen Misjonærene av Den Hellige Familie (MSF)

Om Kongregasjonens virke i Nord-Norge og i Narvik

Misjonærene av Den Hellige Familie som virker og som tidligere har virket i Norge

 

Bønn om den ærverdige p. Jean Berthiers saligkåring

Gud, du som opphøyer dem som tilber deg,
gjør din tjener Johannes Berthier kjent for verden.
Han var alltid opptatt med å fremme din ære
gjennom å arbeide med å frelse sjelene
og oppdra de unge som er din Kirkes håp.
Gjør det slik at han kan regnes blant Kirkens hellige,
og at han kan lyse som eksempel for oss
gjennom sin hellige iver for ditt rikes utbredelse.
Ved Kristus vår Herre. Amen.


 

Misjonsmåned – Oktober 2019

«Døpt og sendt»

"I år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon. [...]"  .................

Les videre om misjonsmåneden her

 

Pavens bønneintensjon for oktober 2019

Pope Francis releases a video message accompanying his prayer intention for October, which is that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary spring in the Church.

 


HØSTAKSJONEN 2019
Gi en gave som metter!

Om Caritas' høstaksjon les her (norsk)

english     polski

Mer om Caritas' arbeid, prosjekter, kampanjer, aksjoner les her: https://www.caritas.no/ og her: http://www.nullsult.no/ og her: https://www.facebook.com/CaritasNorge/ .  


Første Kommunion og Ferming/Konfirmasjon 

FØRSTE KOMMUNION 2020 i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik
19. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons og førstekommunions undervisning. Foreldre som ønsker at deres barn skal motta første kommunion, inviteres til foreldremøte 15. september, søndag etter Messen. Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til barnas undervisning.
Mer om kommunionen og Eukaristiens sakrament (Nattverdens sakrament) kan du lese her http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

KONFIRMASJON 2020 (Fermingens sakrament) i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik
19. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons undervisning. Foreldre til ungdommer som ønsker å motta konfirmasjonens sakrament, inviteres til foreldremøte 15. september, søndag etter Messen. Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til konfirmantenes undervisning.
Mer om konfirmasjonens / fermingens sakrament kan du lese her http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

 


Mai - Jomfru Marias måned

 

I mai måned ber vi:

Hverdager i uker 18, 19 og 22:
kl. 17.30 - Rosenkrans (hver dag betrakter vi en del av
                                     rosenkransen, dvs. fem mysterier)
kl. 17.50 - Litani til Guds Mor (Det lauretanske litani) 
kl. 18.00 - Hl. Messe

Søndager:
kl. 10.45 - Rosenkrans (vi betrakter ett av rosenkrans
                                         mysterier)
kl. 10.50 - Litani til Guds Mor (Det lauretanske litani)
kl. 11.00 - Hl. Messe

 

 

Mer om Det lauretanske litani:

Origins of the Litany of Loreto

Meditations on the Litany of Our Lady

Litany of Loreto in Context


Den stille uke og Påske

14. april, Palmesøndag
kl. 11.00 – Prosesjon med palmegrener og Høymesse 
kl. 13.00 – Msza św. po polsku / Hl. Messe på polsk 
kl. 18.00 – Aftenmesse

18. april, Skjærtorsdag
kl. 18.00 – Aftenmessen til minne om Herrens nattverd
Etter Messen – Agape

19. april, Langfredag
kl. 15.00 – Feiring av Herrens lidelseshistorie

20. april, Påskeaften
kl. 12.00 – poświęcenie pokarmów / velsignelse av påskemat (på polsk) 
kl. 20.00 – PåskenattsfeiringVigiliemessen til minne om Herrens oppstandelse
                                                       (lysseremoni, påskelovsangen, ordets-, dåps- og Eukaristiens liturgi)

21. april, Påskedag
kl. 11.00 – Høymesse, etter messen velsignelse av påskemat
kl. 18.00 – Aftenmesse

22. april, mandag (2. påskedag)
kl. 11.00 – Høymesse
kl. 17.00 – Hl. Messe i Sjøvegan


10-års bispejubileum

28. mars 2009 ble msgr. Berislav Grgić vigslet til biskop-prelat for Tromsø stift.

27. mars 2019 feires i Tromsø 10-års jubileum for
                        biskop Berislav Grgićs bispeordinasjon

kl. 19.00 – høytidelig taksigelsesmesse i
                  Vår Frue domkirke

kl. 20.00 – kirkekaffe i menighetssal


KORSVEIANDAKT i fastetiden

Fredager 15. mars, 22. mars, 29. mars, 5. april og 12. april ber vi korsveiandakt en halv time før Messen, dvs. kl. 17.30

«Den katolske kirke har mange andaktsformer. Mange måter å meditere på, om vi vil. Også i Kristus Konge-kirken har vi mulighet til en andaktsform som går langt tilbake i tiden. I Snorres kongesagaer leser vi om at kong Sigurd Jorsalfarer sammen med kong Baldvin vandret Herrens lidelsesvei opp til Golgata, da han besøkte Jerusalem. På 1300-tallet satte man så opp "stasjoner" fra denne "veien" i eller utenfor kirkene i Europa, slik at ikke bare pilegrimene til Det Hellige Land fikk anledning til å være med på disse andaktene. Det var særlig fransiskanerne som ivret for denne andaktsformen. I dag kaller vi den "korsveien", og den har i de fleste tilfelle 14 stasjoner.»         
                                                                
Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.30. 

 

Korsveien i Kristus Konge kirken (bildene)

Korsveiandakt - tekster

 

 


BØNN FOR NARVIK

"Jo mer et menneske lærer å be, jo dypere erfarer det at det tilhører en åndelig familie som bønnens kraft blir virksom i.
Med all min omtanke for mennesker som jeg elsker, står jeg midt i menneskehetens store familie.
Jeg kan motta styrke fra andres bønn og nedkalle guddommelig hjelp for de andre."
                                                                             (Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, nr. 487. St. Olav forlag, Oslo 2013).

 

 

 


Askeonsdag

Askeonsdag vigsles og utdeles asken laget av grener som
ble velsignet palmesøndag forrige år.

6. mars, Askeonsdag,
kl. 18.00 – Hl. Messe med utdeling av askekors

10. mars, 1. søndag i fasten
kl. 11.00 – Høymesse med utdeling av askekors
kl. 13.00 – Hl. Messe på polsk med utdeling av askekors /                      Msza św. po polsku z posypaniem głów popiołem
kl. 16.00 - Hl. Messe i Ballangen med utdeling av askekors

Presten tegner troende med askekors,
idet han sier til hver enkelt:
Vend om og tro på evangeliet.

 

«Jesus innbyr alle mennesker til å ha del i Guds rike. Selv den største synder er kalt til å omvende seg og ta imot Faderens uendelige barmhjertighet. Allerede her på jorden tilhører Guds rike dem som tar imot det med et ydmykt hjerte. For dem blir dets mysterier åpenbart.»
«Kristi kall til omvendelse gir stadig gjenklang i de døptes liv. Omvendelse er en stadig oppgave for hele Kirken, som er hellig, men rommer syndere i sitt eget skjød.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 107/299.
St. Olav forlag, Oslo 2007, s. 50/98.