Kjære troende i Kristus Konge menighet.

Til siste øyeblikk har jeg håpet, at jeg ikke blir nød til å komme med denne kunngjøringen.
Dessverre, årets påske blir den merkeligste, vi har opplevd i våre liv.
Vi får ikke feire liturgien sammen i den stille uke og på påskedag.
19. mars forlenget biskop Berislav Grgić de gjeldende smitteverntiltakene for Tromsø stift og han kom med nye bestemmelser. Tiltakene gjelder til 15. april.  

Biskopens brev til prestene finnes på katolsk.no

Det er tungt, trist og kanskje vanskelig å fatte, men det er nødvendig.
Alle som følger nyheter fra vårt land og fra resten av verden, kan neppe være i tvil om at slike strenge tiltak er uunngåelige nå i den aktuelle situasjonen.

Husk at våre kirker er åpne alle dager for privat, personlig bønn.
Prestene er til stedet, for å høre skriftemål eller samtale med dem, som trenger og ønsker det.
I vår kirke, til vanlige messe tid, er Det Helligste Sakrament utstilt til tilbedelse.

Husk at Jesus, han som led og døde for oss, og oppstod levende fra graven, er med dere i deres familier, når dere feirer de hellige dagene i deres hjem, med felles bønn og gjensidig kjærlighet.

Benytt gjerne muligheten til å delta i Den hellige messe, korsveiandakt, rosenkrans og andre bønner som streames på nett.

Husk råd og bestemmelser fra nasjonale og lokale myndigheter.
Ta vare på hverandre, både i deres familier og nabolaget, på arbeidsplass og på matbutikken.
Be for hverandre.

Dere er i mine bønner, hver dag, særlig når jeg feirer Den hellige messe, alene, men med dere i mine tanker og i mitt hjerte.

p. Mieczyslaw msf, sogneprest

 

Noen lenker til nettsider med søndags lesninger og til sider som streamer Den Hellige Messe finnes >>> her

Mer om Kirkens smittevernstiltak mot koronaviruset les > her


Caritas' fasteaksjon

Vi er nå inne i fasten. Det er en tid der vi gir av vår overflod for å hjelpe noen av de blant oss som har aller minst. Derfor støtter vi Caritas, Kirkens egen hjelpeorganisasjon, i deres kamp for å bekjempe sult. Bare sammen kan vi skape en verden uten sult.

 

Klikk her for å lese mer om årets fasteaksjon. 

 

Forbønner

2. Søndag i fastetiden, 8. mars
«Herre, vi ber om at de gaver vi gir gjennom årets fasteaksjon må være mennesker til frelse, og minne oss om at Kristus en gang for alle har gjort ende på døden. Vi ber deg…»

1. Søndag i fastetiden, 1. mars
«Herre, vi ber om at du gjennom årets fasteaksjon ikke bare gir brød til de som sulter, men også åndelig føde til både rike og fattige. Vi ber deg…»

Askeonsdag 26. februar:
«Herre vi ber deg, vær med Caritas i deres arbeid for å bekjempe sult, og lær oss å støtte Kirkens diakonale arbeid, med glede og i ydmykhet. Vi ber deg…»

Kjære medlemmer i Kristus Konge menighet,
snart skal avholdes menighetsrådsvalg i vår menighet.
Alle inviteres til å foreslå kandidater til rådet.
Kandidater, som har fylt 18 år og er villige til å stille til valg, meldes til valgkomiteen som består av:
Marilita Kristensen, Dorota Kantorowicz-Bardzinska og Marzena Dobrowolska.


JUL og romjul i Kristus Konge kirke

24. desember, tirsdag, julaften
kl. 16.00 – Andakt med barn
kl. 24.00 – Midnattsmesse

25. desember, onsdag, juledag
kl. 11.00 - HØYMESSE
kl. 18.00 - Aftenmesse

26. desember, torsdag, 2. juledag
Fest for den hl. Stefan, Kirkens første martyr
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
kl. 11.00 - HØYMESSE

27. desember, fredag
festen for den hl. Evangelisten Johannes
kl. 18.00 - Hl. Messe

28. desember, lørdag
festen for de uskyldige barn i Betlehem
kl. 18.00 - Hl. Messe

29. desember, søndag
festen for Den hellige familie: Jesus, Maria og Josef
kl. 11.00 – HØYMESSE + kirkekaffe
kl. 18.00 – Aftenmesse

30. desember, mandag
kl. 18.00 - Hl. Messe

31. desember, tirsdag, nyttårsaften
kl. 17.00 - Hl. Messe

1. januar, onsdag, høytiden for Guds hellige mor Maria
oktavdag for julen, verdensdagen for fred, nyttårsdag
kl. 11.00 – Hl. Messe
kl. 18.00 – Hl. Messe 


Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) årlig solidaritetsaksjon som vi arrangerer i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

Under fjorårets landsmøte ble det bestemt at temaet for Adventsaksjonen 2019 skal være yrkesopplæring for ungdom i Colombia. Pengene fra årets aksjon vil gå til å gi opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett til ungdom i Caquetá, et tidligere geriljaområde. Dette skal bidra til økt inntekt og bedre levekår og minske risikoen for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området.

Vi er alle kalt til å vise nestekjærlighet. ”Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet” (1 Joh 3,18). 

Mer om adventsaksjonen og
en spennende adventsaksjonsquiz
finner du
her 


 

 

 

 

 

1. november, fredag, Allehelgensdag
kl. 18.00 – Hl. Messe, deretter bønner på kirkegårder

2. november, lørdag, Allesjellersdag
kl. 18.00 – Hl. Messe

 

Ethvert menneske stiller seg spørsmålet «Hvem er jeg og hvorfor er jeg her, hvordan finner jeg meg selv?». Troen svarer: «Bare gjennom HELLIGHET blir mennesket det Gud skapte det til å være. Bare i hellighet finner mennesket ekte harmoni med seg selv og sin Skaper.» Hellighet er imidlertid ikke en slags selvgjort fullkommenhet. Det er forening med den inkarnerte kjærligheten, som er Kristus. Enhver som vinner nytt liv på denne måten, finner seg selv og blir hellig.
(Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 342. St. Olav forlag, Oslo 2013)

«Jeg tror på ... de helliges samfunn»
Kirken er større og mer levende enn vi tenker oss. Blant kirkens medlemmer finnes levende og døde (enten de fremdeles går gjennom en prosess av renselse, eller allerede er i Guds herlighet), kjente og ukjente individer, store helgener og mer uanselige personer. Vi kan hjelpe hverandre også etter døden. Vi kan påkalle vår vernehelgen eller favoritthelgen, men også våre avdøde slektninger og venner som vi tror allerede er hos Gud. Tilsvarende kan vi med våre forbønner komme våre kjære, som er døde og går gjennom renselsen, til hjelp. Alt det den enkelte gjør eller gjennomlider i og for Kristus, tjener alle til det gode. Omvendt betyr dette også at enhver synd desverre skader felleskapet.
(Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 146. St. Olav forlag, Oslo 2013)

 


Misjonsmåned - Oktober 2019

 

16. oktober 2019 

111. årsdag for p. Jean Berthiers død

 

Les om Grunnleggeren av kongregasjonen Misjonærene av Den Hellige Familie (MSF)

Om Kongregasjonens virke i Nord-Norge og i Narvik

Misjonærene av Den Hellige Familie som virker og som tidligere har virket i Norge

 

Bønn om den ærverdige p. Jean Berthiers saligkåring

Gud, du som opphøyer dem som tilber deg,
gjør din tjener Johannes Berthier kjent for verden.
Han var alltid opptatt med å fremme din ære
gjennom å arbeide med å frelse sjelene
og oppdra de unge som er din Kirkes håp.
Gjør det slik at han kan regnes blant Kirkens hellige,
og at han kan lyse som eksempel for oss
gjennom sin hellige iver for ditt rikes utbredelse.
Ved Kristus vår Herre. Amen.

 

Be også Pater Berthiers bønn for misjonærer  :-)


 

Misjonsmåned – Oktober 2019

«Døpt og sendt»

"I år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon. [...]"  .................

Les videre om misjonsmåneden her

 

Pavens bønneintensjon for oktober 2019

Pope Francis releases a video message accompanying his prayer intention for October, which is that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary spring in the Church.

 


HØSTAKSJONEN 2019
Gi en gave som metter!

Om Caritas' høstaksjon les her (norsk)

english     polski

Mer om Caritas' arbeid, prosjekter, kampanjer, aksjoner les her: https://www.caritas.no/ og her: http://www.nullsult.no/ og her: https://www.facebook.com/CaritasNorge/ .  


Første Kommunion og Ferming/Konfirmasjon 

FØRSTE KOMMUNION 2020 i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik
19. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons og førstekommunions undervisning. Foreldre som ønsker at deres barn skal motta første kommunion, inviteres til foreldremøte 15. september, søndag etter Messen. Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til barnas undervisning.
Mer om kommunionen og Eukaristiens sakrament (Nattverdens sakrament) kan du lese her http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

KONFIRMASJON 2020 (Fermingens sakrament) i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik
19. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons undervisning. Foreldre til ungdommer som ønsker å motta konfirmasjonens sakrament, inviteres til foreldremøte 15. september, søndag etter Messen. Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til konfirmantenes undervisning.
Mer om konfirmasjonens / fermingens sakrament kan du lese her http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

 


Mai - Jomfru Marias måned

 

I mai måned ber vi:

Hverdager i uker 18, 19 og 22:
kl. 17.30 - Rosenkrans (hver dag betrakter vi en del av
                                     rosenkransen, dvs. fem mysterier)
kl. 17.50 - Litani til Guds Mor (Det lauretanske litani) 
kl. 18.00 - Hl. Messe

Søndager:
kl. 10.45 - Rosenkrans (vi betrakter ett av rosenkrans
                                         mysterier)
kl. 10.50 - Litani til Guds Mor (Det lauretanske litani)
kl. 11.00 - Hl. Messe

 

 

Mer om Det lauretanske litani:

Origins of the Litany of Loreto

Meditations on the Litany of Our Lady

Litany of Loreto in Context


Den stille uke og Påske 2019

14. april, Palmesøndag
kl. 11.00 – Prosesjon med palmegrener og Høymesse 
kl. 13.00 – Msza św. po polsku / Hl. Messe på polsk 
kl. 18.00 – Aftenmesse

18. april, Skjærtorsdag
kl. 18.00 – Aftenmessen til minne om Herrens nattverd
Etter Messen – Agape

19. april, Langfredag
kl. 15.00 – Feiring av Herrens lidelseshistorie

20. april, Påskeaften
kl. 12.00 – poświęcenie pokarmów / velsignelse av påskemat (på polsk) 
kl. 20.00 – PåskenattsfeiringVigiliemessen til minne om Herrens oppstandelse
                                                       (lysseremoni, påskelovsangen, ordets-, dåps- og Eukaristiens liturgi)

21. april, Påskedag
kl. 11.00 – Høymesse, etter messen velsignelse av påskemat
kl. 18.00 – Aftenmesse

22. april, mandag (2. påskedag)
kl. 11.00 – Høymesse
kl. 17.00 – Hl. Messe i Sjøvegan


10-års bispejubileum

28. mars 2009 ble msgr. Berislav Grgić vigslet til biskop-prelat for Tromsø stift.

27. mars 2019 feires i Tromsø 10-års jubileum for
                        biskop Berislav Grgićs bispeordinasjon

kl. 19.00 – høytidelig taksigelsesmesse i
                  Vår Frue domkirke

kl. 20.00 – kirkekaffe i menighetssal


Korsveiandakt i fastetiden 2019

Fredager 15. mars, 22. mars, 29. mars, 5. april og 12. april ber vi korsveiandakt en halv time før Messen, dvs. kl. 17.30

«Den katolske kirke har mange andaktsformer. Mange måter å meditere på, om vi vil. Også i Kristus Konge-kirken har vi mulighet til en andaktsform som går langt tilbake i tiden. I Snorres kongesagaer leser vi om at kong Sigurd Jorsalfarer sammen med kong Baldvin vandret Herrens lidelsesvei opp til Golgata, da han besøkte Jerusalem. På 1300-tallet satte man så opp "stasjoner" fra denne "veien" i eller utenfor kirkene i Europa, slik at ikke bare pilegrimene til Det Hellige Land fikk anledning til å være med på disse andaktene. Det var særlig fransiskanerne som ivret for denne andaktsformen. I dag kaller vi den "korsveien", og den har i de fleste tilfelle 14 stasjoner.»         
                                                                
Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.30. 

 

Korsveien i Kristus Konge kirken (bildene)

Korsveiandakt - tekster

 

 


BØNN FOR NARVIK 2019

"Jo mer et menneske lærer å be, jo dypere erfarer det at det tilhører en åndelig familie som bønnens kraft blir virksom i.
Med all min omtanke for mennesker som jeg elsker, står jeg midt i menneskehetens store familie.
Jeg kan motta styrke fra andres bønn og nedkalle guddommelig hjelp for de andre."
                                                                             (Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, nr. 487. St. Olav forlag, Oslo 2013).

 

 

 


Askeonsdag 2019

Askeonsdag vigsles og utdeles asken laget av grener som
ble velsignet palmesøndag forrige år.

6. mars, Askeonsdag,
kl. 18.00 – Hl. Messe med utdeling av askekors

10. mars, 1. søndag i fasten
kl. 11.00 – Høymesse med utdeling av askekors
kl. 13.00 – Hl. Messe på polsk med utdeling av askekors /                      Msza św. po polsku z posypaniem głów popiołem
kl. 16.00 - Hl. Messe i Ballangen med utdeling av askekors

Presten tegner troende med askekors,
idet han sier til hver enkelt:
Vend om og tro på evangeliet.

 

«Jesus innbyr alle mennesker til å ha del i Guds rike. Selv den største synder er kalt til å omvende seg og ta imot Faderens uendelige barmhjertighet. Allerede her på jorden tilhører Guds rike dem som tar imot det med et ydmykt hjerte. For dem blir dets mysterier åpenbart.»
«Kristi kall til omvendelse gir stadig gjenklang i de døptes liv. Omvendelse er en stadig oppgave for hele Kirken, som er hellig, men rommer syndere i sitt eget skjød.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 107/299.
St. Olav forlag, Oslo 2007, s. 50/98.