Misjonærene av Den hellige familie (MSF)

Fra "Den katolske kirke i Nord-Norge - under MSF-overhyrder i 75 å5 - 1931-2006", av Torbjørn Olsen, utgitt av Tromsø stift 2007,
s. 13-18.

Stor var overraskelsen i generalatet i Grave i Nederland for kongregasjonen Misjonærene av Den hellige familie (MSF) da generalen, pater Anton Maria Trampe, mottok brev fra kardinal A.M. von Rossum, prefekt for Propagandakongregasjonen, datert 11. mai 1931, der det het at propagandaen hadde overdratt den nordlige del av den norske misjon til Misjonærene av Den hellige familie. [...]

Kongregasjonen Misjonærene av Den hellige familie var blitt stiftet i 1895, opprinnelig for å gi såkalte "sene kall" muligheten til å bli prester. Stifteren, franskmannen Jean Berthier (1840-1908), var selv en salettinerpater (dvs. prest i kongregasjonen Misjonærene av Vår Frue av La Salette) som hadde møtt mange unge menn fra fattige familier som gjerne ville bli prester og etter hans vurdering kunne egne seg godt til det, men som manglet de økonomiske muligheter. Prestekandidatene skulle få en grundig utdannelse, lære seg til å leve enkelt og gå dit Kirken trengte dem. Men man hadde knapt tenkt på Nord-Norge. [...]

Logo til kongregasjonen Misjonære av Den hellige familie (MSF)

Logo til kongregasjonen Misjonære av Den hellige familie (MSF)

Ved å overlate Nord-Norge til MSF kunne Kirken i Norge drives slik det foregikk i Stillehavet, ved at ulike ordenssamfunn fikk det fulle og hele ansvar for hver sine øyer: Picpuspatrene overtok samtidig Midt-Norge. Tanken var at mens tyske picpuspatre skulle være i Midt-Norge, var det hollandske MSF-patre som skulle ta seg av Nord-Norge. Men slik gikk det ikke. For MSFs generalråd hadde 8. april 1931 besluttet å reservere sine hollandske prester for misjonen som i 1932 skulle pågynnes i Batavia (nå Jakarta/Indonesia). Slik falt det også på tyske prester å dra til Nord-Norge. [...] 

13. november fikk misjonærene beskjed av generalen om å gjøre seg klar til avreise. [...]
Lørdag 5. desember ble pater Johannes Starke MSF utnevnt av Propagandakongregasjonen til kirkelig superior for Nord-Norge. 

Om MSFs virke i Narvik   i "Kristus Konge - kirken. 25 år" av Magnus Pettersen

Fra brosjyren "Kongregasjonen av Misjonærer av Den Hellige Failie", Éditions du Signe, 2011.

Kongregasjonen av Misjonærer av Den Hellige Familie (MSF)

Ordensfallesskapet Misjonærene av Den Hellige Familie ble grunnlagt av den franske presten Johannes Berthier som følte seg drevet til å gi Kirken nye misjonærer. Ordene «høsten er stor, men arbeiderne få; så be høstens herre om å sende arbeidere for å høste» (Mt 9, 37-38) rørte ham. I hans levetid var det mange som aldri hadde hørt om Kristus.

Han ønsket å gi mange misjonærer til Kirken og derfor grunnla han vår kongregasjon i 1895.

Regelen til Misjonærene av Den Hellige Familie binder alle medlemmene til en trefoldig karisma.

Den første karisma er at alle medlemmene er misjonærer og må derfor vie seg til «alle langt borte, til enhver som vår Gud og Herre vil kalle» (Apg 2, 39) De misjonærer som sendes til de langt borte har et vidt spekter av misjonsgjerninger. Personer kan være langt borte sett fra troens synsvinkel enten de bor i andre land eller i vårt eget ved å være langt borte fra Gud. Hver enkelt provins forplikter seg til å definere misjonsoppgaven til sine medlemmer.

Den andre karisma som kongregasjonen har er den pastorale omsorg for kirkelige kall. Dette er en forespørsel fra Kirken som haster på grunn av mangelen på åndelige kall nesten overalt. I noen deler av verden viser denne mangelen seg på dramatisk måte. Likevel søker ikke Misjonærene av Den Hellige Familie kun kandidater til den kirkelige tjeneste. Konstitusjonene sier at medlemmene også skal vie dem som allerede arbeider i Kirken spesiell pastoral og menneskelig omsorg.

Kongregasjonens tredje karisma er deres forpliktelse til å gi pastoral omsorg for familier. Med dette mandat svarer Misjonærene av den Hellige Familie ikke bare på deres egen regel, men også på en inntrengende appell fra pave Johannes Paul II til vår kongregasjon i 1995.

For å kunne finne veiledning angående misjon i vår egen tid, den pastorale omsorg for åndelige kall og den pastorale omsorg for familier, vender vi oss til de hellige personene Jesus, Maria og Josef.

Dette igjen leder oss til inkarnasjonens mysterium. Faderen har sendt sin Sønn til verden så han kunne ta alle mennesker av god vilje inn i sin himmelske Fars store familie. Det å meditere over Jesu Kristi inkarnasjon og hans mange skjulte leveår i Nasaret er en kilde til styrke for oss Misjonærer av den Hellige Familie.

Det var den 19. september 1846 at Guds Mor Maria viste seg for to unge hyrder på fjellet La Salette i Frankrike, og hun gav dem et budskap om omvendelse og forsoning. Åpenbaringen ble bekreftet av Kirken i 1851.

Året etter ble kongregasjonen av Misjonærer av La Salette grunnlagt for å spre budskapet fra Vår Frue av La Salette.

Interessen for Vår Frue av La Salette hadde dermed blitt vekket og den har aldri minsket siden. Mens han fremdeles var diakon, reiste Johannes den 14. juli 1862 til fjellet La Salette for å slutte seg til det lille ordenssamfunnet til Misjonærene av La Salette.

Noen god helse hadde han ikke og det dårlige været i høyden gav ham problemer. Han ble tvunget til å avbryte sitt novisiat flere ganger for å gjenvinne sin helse. Hans viljestyrke og tillit til Gud hjalp ham til å nå sitt mål. Johannes Berthier ble ordinert til prest den 20. september 1862 etter å ha bedt om og mottatt tillatelse fra Den hellige stol fordi han var kun 22 år gammel.

Johannes Berthier MS
Grunnlegger av MSF

Johannes Berthier ble født den 24. februar 1840 i den lille franske landsbyen Châtonnay. Allerede fra ung alder av viste han en tydelig dragning mot ordenslivet.

Da han ble gammel nok fikk han utdannelse så han senere kunne bli opptatt ved bispedømmets presteseminar. Etter endt skolegang begynte han sin formasjon ved seminaret i Grenoble den 23. oktober 1858.

Hjemmefra hadde han allerede hørt om åpenbaringen av Vår Frue på fjellet La Salette.

I flere tiår tilbrakte han sommermånedene på La Salette. Daglig feiret pater Berthier Messe, hørte skriftemål i flere timer og prekte for pilegrimene, han prekte og forkynte stadig på ny budskapet fra Vår Frue av La Salette. Ved helligdommen var det mangel på personell på grunn av pengemangel og derfor måtte pater Berthier gjøre en mengde arbeidsoppgaver for å ta seg av pilegrimene. Dette betød at han ved siden av sine omfattende oppgaver som prest også måtte utføre enkelt fysisk arbeid.

På grunn av de store snømengdene i vintersesongen var det mange pilegrimer som ikke kunne nå helligdommen ved La Salette, og derfor reiste pater Berthier og besøkte mange sogn rundt om i Frankrike for å misjonere og gi åndelig veiledning.

Det var i hovedsak to mål som konstant gav føde til pater Berthiers tanker og handlinger. Han ønsket å formidle budskapet fra La Salette til mennesker for å lede dem til Gud. Samtidig var han urolig for mangelen på misjonærer for å spre budskapet.

Evangeliets ord: «Høsten er stor og arbeiderne få; så be høstens herre om å sende arbeidere for å høste» (Mt 9, 37-38) var konstant i hans tanker og de dominerte hans liv. Han lengtet etter å se antallet misjonsprester øke.

I løpet av den perioden han arbeidet ved helligdommen holdt han mange retretter og folkemisjoner og møtte ofte mange unge menn som ønsket å bli prester, men som ifølge folks vanlige oppfatning på den tiden var for gamle til å studere. Dette var grunnen til at han startet et seminar for sene kall. Dette prosjektet ble ikke godkjent av hans overordnede i kongregasjonen.

Pave Leo XIII derimot ba pater Berthier om å fortsette sitt arbeide for sene kall. Det var derfor han i alder av 55 reiste til Grave i Nederland, nær Nijmegen, hvor han den 28. september 1895 grunnla Instituttet for sene kall, som senere, etter Den hellige stols godkjennelse, ble vår kongregasjon.

Starten i Grave var vanskelig og full av skuffelser. Med en stor tillit til Gud og fast besluttsomhet arbeidet pater Berthier med å forme sine misjonærer. Han fikk mulighet til å være tilstede ved de første prestevigslene før han døde den 16. oktober i Grave. I 1908 var instituttet fremdeles ganske ungt, men hadde allerede forberedt flere misjonærer som kunne ta på seg oppgaven med å fortsette pater Berthiers virke. Selv støttet han sin unge ordenskommunitet og dens virke ved forbønner fremfor Gud.

Alle bildene fra arkiv til "Posłaniec Świętej Rodziny" og p. Rafał Ochojski MSF