Pavens bønneintensjon for november 2019

At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.

english: That interreligious dialogue and peace may reign in the Middle East.
video message   

polski: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.
video 

svensk: Att det i Mellanöstern ska födas en anda av dialog, möte och försoning. 
video

Pavens bønneintensjon for oktober 2019

For a Missionary “Spring” in the Church

english    polski    svenska

Pope Francis releases a video message
accompanying his prayer intention for October, which is that the breath of the
Holy Spirit engender a new missionary spring in the Church.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten
Påven Franciskus inbjuder till särskilda böner under oktober månad för missionsverksamheten i världen och säger i sitt videobudskap: Idag behövs en ny impuls i kyrkans missionsverksamhet, för att bemöta utmaningen att förkunna Jesus och hans död och uppståndelse. Nå ut till periferierna, de mänskliga, kulturella och religiösa miljöerna som fortfarande är främmande för evangeliet: det är detta vi kallar missio ad gentes. Vi måste även komma ihåg att hjärtat i kyrkans mission är bönen. Låt oss, i denna extraordinära missionsmånad, be för att den Helige Anden väcker en ny "missionsvår" för alla döpta och sända av Kristi kyrka.

Pavens bønneintensjon for april

For leger og deres humanitære samarbeidspartnere som i krigssoner risikerer livet for å redde andres liv.

Let us pray for doctors and their humanitarian collaborators in war-torn areas, who risk their lives to save the lives of others.

Pavens bønneintensjon for mars 2019
At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert.

Pavens bønneintensjon for februar 2019
For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt sjenerøst imot.

Pavens bønneintensjon for januar 2019
At de unge, spesielt i Latin-Amerika, vil følge Marias eksempel og svare på Herrens kall til å formidle Evangeliets glede til verden.