Gratulerer med vinterferie!
«Lov Herren, duggfall og snestorm. Lov Herren, is og kulde. Lov Herren, rim og sne.
Lov Herren, fjell og hauger. Lov Herren, hav og elver. Lov Herren, alle menneskebarn.»    (Daniels bok 3, 68-70.75.78.82)

Narvik sett fra fly. Foto: p. Marek Michalski MSF

Narvik sett fra fly. Foto: p. Marek Michalski MSF

Gratulerer med Valentinsdagen! 

«Love is not an adventure. It has the taste of the hole man.
It has his weight. And the weight of his whole fate. It cannot be a single moment. Man’s eternity passes through it. That is why it is to be found in the dimensions of God, because only He is eternity.

Man looking out into time. To forget, to forget. To be for a moment only, only now—and cut oneself off from eternity.
To take in everything at one moment and lose everything immediately after. Ah, the curse of that next moment and all the moments that follow, moments through which you will look for the way back to the moment that has passed, to have it once more, and through it—everything.»

Karol Wojtyła (later Pope John Paul II)
„The jeweler’s shop”, Act II, The Bridegroom, 3.
(written in 1960)

Gratulerer med dagen kjære mødre!
"Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner." (1 Tess 1, 2)

«Morens blikk, morsblikk. En verden som prøver å se inn i fremtiden uten en mors øyne, ser ikke langt. En slik verden vil kanskje ha større profitt, men den vil ikke kunne se menneskene som barn. Det vil kunne bli gevinster, men ikke for alle. Vi vil bo i samme hus, men ikke som søsken. Menneskefamilien er tuftet på mødre. En verden der moderlig ømhet innskrenker seg til rent føleri kan være rik på ting, men ikke rik på fremtid. Guds mor, lær oss å se livet slik du ser det.»  
(fra pave Frans' preken på høytiden for Guds hellige mor Maria, 1. januar 2019)