Fra "Kristus Konge - kirken. 25 år" av Magnus Pettersen.

I 1932 ble landet vårt fra katolsk hold delt i tre kirkedistrikter med en biskop i Oslo og prefekter i Trondheim og i Tromsø. Den 19. juni 1932 fikk Nord-Norge egen overhyrde. Han het Johannes Starke. Det var prester av kongregasjonen «Den hellige Familie», alle tyskere, som nå overtok stasjonene i Nord-Norge. (Manuskript, s. 12)

De få katolikkene som holdt til i Ofoten, ble betjent av den katolske sognepresten i Harstad, eller av prester på reise i denne lange landsdelen. Det var også vanlig at katolikker kom til Harstad og tok inn hos Elisabethsøstrene på sykehuset der under kirkebesøk. [...] Første gang etter 1945 at en prest reiste til Ofoten for å holde messe, var da pater Bernhard Stockman MSF den 12. juni 1945 drog til Narvik for å feire messe for franske og polske fanger, samt for andre tvangsarbeidere som lå i oppsamlingsleir der før de fikk reise hjem. (s. 13)

Det skjedde i desember 1972. Pater Rudolf Artz av kongregasjonen «Den hellige Familie» kom til Narvik [...]. Den 17. desember som var 3. søndag i advent det året, ble den første messen med pater Artz holdt i Den svenske sjømannskirken som tok så vennlig mot katolikkene. (s. 15)

3. i advent Søndag den 14. desember [1975] kl. 16.30 var biskop Wember [Johannes Wember MSF] kommet fra Tromsø for å få feire den første messen i Narvik. Dagbladet «Fremover» skrev om begivenheten den 20. desember 1975: Da biskop Wember som er leder for den Katolske Kirke i Nord-Norge, ble oppmerksom på at flere familier i Narvik og distriktet rundt soknet til det katolske trossamfun, tok han initiativet til byggingen av et eget kirkebygg. Det var ikke bare disse familiene som var avgjørende, men også det at mange av sjøfolkene som kommer til Narvik, sokner til det katolske trossamfun, og at det om sommeren er flere turister som kommer fra katolske områder og søker kirken. (s. 17)
Biskop Johannes Wember [MSF] foretok velsignelsen denne minnerike dagen. Han skrev dette dagen etter: Det var høytidsdag i går da kirken kunne innvies til Kristus Kongen. Jeg takker Gud for hans velsignelse og hjelp i de år som er gått siden pater Artz begynte med prestegjerningen for trosfellene, sjøfolkene og de mange venner her i Narvik, og en hjertelig takk til pater Artz for det arbeidet han har utført da byggingen av kirken og prestegården foregikk, og da kirken og huset ble innredet. [...] (s. 18)

Søndag den 13. juni 1976 ble Kristus Konge-kirken i Narvik høytidelig vigslet av biskop Wember. Dette ble hans siste større embetshandling i Nord-Norge etter 38 års virke. [...] Denne dagen tok også katolikkene i Narvik og omegn avskjed med biskop Johannes Wember. Han hadde nedlagt et stort og betydelig arbeid for kirken her nord. Fire nye kirker var blitt reist i hans embetstid [...]. (s. 19-20)

I mellomtiden hadde vikariatet i Nord-Norge fått ny overhyrde, idet biskop av Januaria i Brasil, Johannes Przyklenk [MSF], ble av paven overdratt vikariatet i Nord-Norge, den 29.08.1976. Han ble til våren 1977 i Tromsø, hvoretter han bad paven om å bli entlediget og reiste tilbake til sitt gamle bispedømme i Brasil. Hans etterfølger ble pater Gerhard Goebel [MSF] som ble utnevnt til ny apostolisk administrator for vikariatet Nord-Norge, den 16. april 1977. (s. 34)

Harstad og Narvik hadde frem til 3. september 1978 to prester. Pater Edgar Kasprzyk [MSF] som var sogneprest i Harstad, tålte ikke klimaet heroppe og etter 13 års tjeneste bad pater general i Roma om å få flytte tilbake til Tyskland. Dette ble innvilget, men før han reiste herfra, ble han invitert til en avskjedssammenkomst i Narvik, hvor menigheten forærte ham en minnegave som takk for innsatsen. (s. 34)

Pater Gerhard Goebel [MSF] ble av paven bispeviet i Peterskirken i Roma den 27. mai 1979. [...] og utnevnt til biskop prelat av Tromsø den 31. mars 1979. Formelt ble han innsatt den 10. juni 1979. Menigheten i Narvik var representert både i Roma og Tromsø ved disse begivenheter. [...] Den 4. mai 1980 døde biskop Johannes Wember. Han hadde vært overhyrde i Nord-Norge i årene 1955 – 1076. (s. 35)

Biskop Goebel henvendte seg til den polske provins av kongregasjonen Den hellige Familie om å få nye prester til stiftet, og høsten 1985 kom de første polske prestene til Nord-Norge. (s. 37)

Søndag, den 20. november [1988] konselebrerte pater Artz messen med biskop Goebel, og det ble gjort kjent at Narvik katolske sogn var blitt opprettet og pater Rudolf Artz ble menighetens første sogneprest. (s. 39)

Den 20. oktober 1989 kom pater Andreas Zydek MSF til Narvik som menighetens sogneprest, og pater Rudolf Artz [MSF] fikk avløsning etter 17 år ved Kristus Konge-kirken. (s. 40)

Den 16. juni 1996 feiret Kristus Konge-kirken sitt 20-årsjubileum. [...] Ved jubileet var det kommet ny prest til Narvik. Marek Chelminiak heter han. [MSF] (s. 42)

På slutten av 1960-årene begynte tilgangen på kandidater til presteseminarene i de forskjellige kongregasjonene i Tyskland å minke, men Den hellige Familie som skaffet prester til de katolske menighetene i Nord-Norge, holdt ennå stand. Således kom pater Rudolf Artz til Nord-Norge 1972. Det var kanskje fra først av meningen at han skulle stasjoneres i Tromsø, men slik ble det ikke. Han ble sendt til Narvik for å grunnlegge menigheten der. (s. 42)

På slutten av 1980-tallet kunne ikke den tyske provins av Den hellige Familie ikke lenger sende nye prester til Nord-Norge, og biskop Gerhard Goebel i Tromsø henvendte seg da til den polske provins av den samme kongregasjon. Den hadde prester i Indonesia, Ny Guinea, Madagaskar, Sør-Amerika og Canada, og nå skulle den få Nord-Norge i tillegg. Pater Artz forlot Narvik og ble tilsatt som prest ved St. Eystein kirke i Bodø 1989. (s. 43)

Geistlig betjening:
1972 – 1989: Rudolf Artz MSF
1989 – 1996: Andreas Zydek MSF
1996 – : Marek Chelminiak MSF (s. 43)  

[her slutter manuskript]