«Gjennom sakramentene meddeler Kristus sin Ånd og Guds nåde til Kirkens, sitt legemes, lemmer. Disse bærer frukt i Åndens nye liv.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 146.
St. Olav forlag, Oslo 2007, s.59.