KALENDER - HELE MENIGHET

Anledning til skriftemål
en halv time før Messen/andakten
eller etter avtale med presten

15. februar, lørdag
kl. 18.00 – Søndagsmesse

16. februar, søndag
kl. 11.00 – Høymesse + kirkekaffe + barnekatekese
Konfirmant undervisning i Sjøvegan - AVLYST PGA. UVÆR OG STENGT VEI
Hl. Messe i Sjøvegan - AVLYST PGA. UVÆR OG STENGT VEI

17. februar, mandag
kl. 18.00 - Hl. Messe

18. februar, tirsdag
kl. 18.00 - Hl. Messe

19. februar, onsdag
kl. 18.00 - Hl. Messe

20. februar, torsdag
kl. 18.00 - Hl. Messe

21. februar, fredag
kl. 17.00 - førstekommunions undervisning, deretter Hl. Messe med kommunions barn

22. februar, lørdag
kl. 14.00 – førstekommunions undervisning i Storjord
OBS! kl. 19.00 - Søndagsmesse i Narvik 

23. februar, søndag
kl. 11.00 – Høymesse + kirkekaffe + konfirmant undervisning 
kl. 13.00 – Hl. Messe på polsk / Msza św. po polsku
kl. 16.00 - konfirmant undervisning i Gratangen
kl. 17.00 – Hl. Messe i Gratangen
(Årstein)

24. februar, mandag
ingen Hl. Messe

25. februar, tirsdag
ingen Hl. Messe

26. februar, askeonsdag, faste- og abstinensdag
kl. 18.00 - Hl. Messe
med utdeling av askekors

27. februar, torsdag
kl. 18.00 - Hl. Messe

28. februar, fredag
kl. 17.00 - førstekommunions undervisning, deretter Hl. Messe med kommunions barn

29. februar, lørdag
kl. 18.00 – Søndagsmesse

1. mars, søndag (1. søndag i fasten)
kl. 11.00 – Høymesse
med utdeling av askekors + barnekatekese
kl. 17.00 – Hl. Messe i Ballangen

 

7. mars, lørdag
kl. 14.00 – førstekommunions undervisning i Storjord
kl. 15.00 - Hl. Messe i Storjord
Ingen Søndagsmesse i Narvik

8. mars, søndag (2. søndag i fasten)
kl. 11.00 – Høymesse
+ konfirmant undervisning
kl. 18.00 – Aftenmesse

 

15. mars, søndag (3. søndag i fasten)
kl. 11.00 – Høymesse
+ barnekatekese
kl. .............

 

 

 

5. april, Palmesøndag 
kl. 11.00 –
Prosesjon med palmegrener og Høymesse 
kl. ........................

6.-8. april (mandag-onsdag) – ikke noen Hl. Messe

7. april (tirsdag), kl. 19.00 – Oljevigselsmesse i domkirken/Tromsø

9. april, Skjærtorsdag 
kl. 18.00 – Aftenmesse til minne om Herrens Hellige Nattverd 

10. april, Langfredag 
kl. 15.00 – Feiring av Herrens lidelseshistorie 

11. april, Påskeaften
kl. 12.00 – Velsignelse av Påskemat 
kl. 20.00 – Påskenattsfeiring – Vigiliemessen til minne om Herrens Oppstandelse 
(lysseremoni, påskelovsangen, ordets, dåps og Eukaristiens liturgi)

12. april, Påskedag 
kl. 11.00 – Høymesse, etter messen velsignelse av påskemat 
kl. 18.00 – Aftenmesse

13. april, mandag (2. påskedag)
kl. 11.00 – Høymesse
kl. .....................

 

25. april, lørdag
kl. ......... - Høymesse med Ferming (Konfirmasjon)

 

24. mai, søndag
kl. 11.00 - Høymesse med Første Kommunion