oppdatert 11.05.2020

Fra biskop Berislav Grgić's brev til prestene:

"Nå tillater Regjeringen samlinger på offentlig sted med inntil 50 deltagere fra og med torsdag den 7. mai. Forutsetningen er at det kan holdes en avstand på minst én meter. ... Kommunale bestemmelser kan være strengere, og må også overholdes. ...
... Messeplikten for våre troende er fortsatt opphevet...."

For å overholde regelen for én meters avstand, kan kun 25 personer komme til hver Messe i Kristus Konge kirken. Derfor skal vi feire 2 eller 3 Messer på søndager.

28. mai, torsdag
Hl. Messe avlyst

29. mai, fredag, ca.kl. 17.30 - Hl. Messe med kommunionsbarn

30. mai, lørdag kl. 18.00 - søndagsmesse (uten påmelding)

31. mai, søndag, Pinsedag
kl. 11.00 - Hl .Messe på norsk
(med påmelding på https://billett.katolsk.no/ )
kl. 13.00 - Hl. Messe på polsk
(med påmelding på https://billett.katolsk.no/ )
                   Msza św. po polsku
(konieczność wcześniejszej rejestracji na https://billett.katolsk.no/ )

Mer om påmeldingen - se nedenfor og på undersiden Messe påmelding

 

For å sikre at ikke flere enn 25 personer deltar i messefeiringen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer. Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man melde seg på via et spesielt påmeldingssystem, utviklet av IT-avdeling i OKB, på nettside https://billett.katolsk.no/

Påmeldingen åpnes 7 dager før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, eller to timer før messefeiringen.

En veiledning til hvordan man melder seg på finnes på undersiden Messe påmelding.

Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.

 

 

les også 

meddelelse fra OKB fra 1. mai

meddelelse fra OKB fra 7. mai