oppdatert 11.05.2020

Fra biskop Berislav Grgić's brev til prestene:

"Nå tillater Regjeringen samlinger på offentlig sted med inntil 50 deltagere fra og med torsdag den 7. mai. Forutsetningen er at det kan holdes en avstand på minst én meter. ... Kommunale bestemmelser kan være strengere, og må også overholdes. ...
... Messeplikten for våre troende er fortsatt opphevet...."

For å overholde regelen for én meters avstand, kan kun 25 personer komme til hver Messe i Kristus Konge kirken.
Derfor skal vi feire 2 Messer på søndager (unntak: sommerferie - kun én Messe) 

13.-15. juli, mandag-onsdag
ingen Hl. Messe

16.-17. juli, torsdag-fredag
kl. 18.00 - Hl. Messe

18. juli, lørdag
kl. 18.00 - Søndagens Messe

19. juli, søndag
kl. 11.00 - Høymesse

Fra 22. juli er sognepresten på ferie.
P. Marcin Szymanczuk fra Alta kommer og vikarierer i vår kirke.
Messetider er uendret. 

25. juli, lørdag
kl. 18.00 - Søndagens Messe

26. juli, søndag
kl. 11.00 - Høymesse

1. august, lørdag
kl. 18.00 - Søndagens Messe

2. august, søndag
kl. 11.00 - Høymesse

8. august, lørdag
kl. 18.00 - Søndagens Messe

9. august, søndag
kl. 11.00 - Høymesse

15. august, lørdag
kl. 18.00 - Søndagens Messe

16. august, søndag, Jomfu Marias opptagelse i himmelen  
kl. 11.00 - Høymesse

22. august, lørdag
kl. 18.00 - Søndagens Messe

23. august, søndag
kl. 11.00 - Høymesse

For å sikre at ikke flere enn 25 personer deltar i messefeiringen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer.

Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man enten skrive seg på deltakerlisten ved inngangen til kirken eller på forhånd melde seg på via påmeldingssystemet på nettside https://billett.katolsk.no/  Påmeldingen åpnes 7 dager før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, eller søndag kl. 9.00. En veiledning til hvordan man melder seg på finnes på undersiden Messe påmelding. Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.

 

les også 

meddelelse fra OKB fra 1. mai

meddelelse fra OKB fra 7. mai