KALENDER - HELE MENIGHET

11. mai, lørdag
kl. 11.00 - HØYMESSE  v/biskop Berislav Grgić med KONFIRMASJON og FØRSTE KOMMUNION
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor,
kl. 18.00 – Søndagsmesse 

12. mai, søndag (4. søndag i påsketiden) – Den gode hyrdes søndag, Kallssøndag
kl. 10.30 – skriftemål 
kl. 10.45 – Rosenkrans + Litani til Guds Mor
kl. 11.00 – Høymesse + kirkekaffe
kl. 16.00 – ungdoms katekese i Sjøvegan 
kl. 17.00 – Hl. Messe i Sjøvegan

13.-17. mai, mandag-fredag – ingen rosenkrans, ingen Hl. Messe

17. mai, fredag, fra kl. 12.00 til kl. 16.00 – 17. mai kaffe

18. mai, lørdag
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor
kl. 18.00 – Søndagsmesse 

19. mai, søndag (5. søndag i påsketiden) 
kl. 10.30 – skriftemål 
kl. 10.45 – Rosenkrans + Litani til Guds Mor
kl. 11.00 – Høymesse med barnedåp + kirkekaffe
kl. 17.30 – Rosenkrans
kl. 18.00 – Aftenmesse

20.-24. mai, mandag-fredag – ingen rosenkrans, ingen Hl. Messe

25. mai, lørdag
ingen rosenkrans, ingen Hl. Messe

26. mai, søndag (6. søndag i påsketiden) 
kl. 10.30 – skriftemål 
kl. 10.45 – Rosenkrans + Litani til Guds Mor
kl. 11.00 – Høymesse + kirkekaffe
kl. 16.00 – barnekatekese i Gratangen 
kl. 17.00 – Hl. Messe i Gratangen

27. mai, mandag
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor
kl. 18.00 – Hl. Messe

28. mai, tirsdag
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor
kl. 18.00 – Hl. Messe

29. mai, onsdag 
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor
kl. 18.00 – Hl. Messe

30. mai, torsdag, Kristi himmelfart
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor
kl. 18.00 – Hl. Messe

31. mai, fredag, fest for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
kl. 17.30 - Rosenkrans, kl. 17.50 - Litani til Guds Mor
kl. 18.00 – Hl. Messe