Kristus Konge kirke
Håreksgate 82
8514 Narvik

Tlf. 76941634
epost: narvik@katolsk.no

Sogneadministrator
p. Rafał Ochojski MSF
Håreksgate 82, 8514 Narvik
mobil: +47 94183367

Menighetsråd (fra 13. juni 2021):
Leder: Tore Vatne Helland
Nestleder: Marcin Majka
Sekretær: Maribeth Nilsen
Rådsmedlem: Cristine Villaber

Kristus Konge kirke ble konsekrert 13. juni 1976. 
Kristus Konge menighet ble oppretet 18. november 1988.  

Sognet omfatter kommuner i det nordlige Nordland og i det sørlige Troms og Finnmark.
Nordland: Narvik og Hamarøy.
Troms og Finnmark: Gratangen, Lavangen og Salangen.

kontonummer: 6370.06.00418

Bank: Nordea Bank Abp, filial i Norge
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO4163700600418

vipps: 506701