Pater Jean Berthiers bønn for misjonærer

Jesus, evige prest, sendt av Faderen for å frelse verden,
     velg ut prester og send dem til alle folkeslag. 
Jesus, du som måtte tåle fattigdom i kryben i Betlehem,
     gi dine misjonærer fattigdommens ånd.
Jesus, du som skred frem i alder og vokste i visdom og nåde,
     gi at de som er kalt, vokser i dyder.
Jesus, du som var lydig mot Maria og Josef,
     gi dine misjonærer lydighetens ånd.
Jesus, du som har arbeidet helt fra din barndom, gi at dine
     misjonærer gleder seg i motgang og beskjedent arbeid.
Jesus, du som under ditt arbeid alltid har sett Faderens ansikt,
     gi dine misjonærer bønnens ånd og enhet med Gud.

Du, uplettede Jomfu og Guds Mor, sørg for kysthetens kjærlighet for misjonærer.

Hellige Josef, du som levde bare for Jesus og Maria, be for misjonærer, at de lever bare for Jesus og Maria.

Hellige Familie, du som måtte tåle forfølgelser, gi at misjonærer holder ut livets utfordringer av kjærlighet til deg.
Ved din fattigdom gi dem nåde til å løsrive seg fra de forgjengelige goder.
Ved din flukt til Egypt gi dem nåde til å forkynne Evangeliet i hele verden.
Ved din lydighet gjør dem lydige og fulle av respekt.
Ved ditt offersinn gi dem nåde til å overvinne seg selv.
Ved din hellige enhet gi dem ett hjerte og én ånd.
Ved din stillhet gi dem bønnens ånd.
Ved din forening med Gud gi dem en sann fromhet.
Ved din iver for Guds ære opptenn deres hjerter med kjærlighet til Gud og menneskene.
Ved din hellighet gi dem trofasthet, så de kan være verdige misjonærer til deres siste dag.

Guds Mor fra La Salette, synderes tilflukt, be stadig for oss som tar vår tilflukt til deg.
Amen.

(foto: p. Rafał Ochojski MSF)