Bordbønner

1. 
Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi skal motta ved din milde godhet. Ved Kristus, vår Herre. Amen. 

Vi takker deg, allmektige Gud, for alle dine velgjerninger, du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen. 

..........................................................................................................

2.
Alles øyne ser hen til deg Herre, og du gir alle fødei rette tid. 
Du åpner din hånd og metter alt som lever med gode gaver.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

............................................................................................................

3. Å du som metter liten fugl, velsign vår mat, o Gud. Amen. 

For mat og drikke fra din hånd, ha takk, o gode Gud. Amen. 

...........................................................................................................

4. 
Du som er veien, sannheten og livet, gi oss i dag vårt daglige brød. Amen. 

Du som er veien, sannheten og livet, takk for alt godt som i dag vi har fått. Amen.

...........................................................................................................

5. 
Sign, o Fader, disse gaver. Amen, amen.

Takk, o Gud, for dine gaver. Amen, amen. 

.........................................................................................................

6. 
I Jesu navn går vi til bords, og spiser, drikker på ditt ord.
Deg Gud til ære, oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn. Amen.

For mat og drikke her du gav, for din velsignelse derav,
for daglig brød ved faderhånd, vi takker ved Den Hellige Ånd. Amen. 

.........................................................................................................

7. 
Velsign vårt hus, velsign vårt bord, velsign den hele vide jord.
Velsign oss med din milde hånd, Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. 

For mat og drikke du oss gav, for din velsignelse derav,
for daglig brød ved faderhånd, vi takker ved din Hellig Ånd. 

............................................................................................................

8.
Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag.
Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag. Amen. 

For de gaver som du gir, takker vi deg Gud.
Du som hører før vi ber, lovet være du. Amen.