JEG N. TAR DEG N. TIL EKTE OG LOVER Å ELSKE OG ÆRE DEG, VÆRE DEG TRO
OG BLI HOS DEG I GODE OG ONDE DAGER, INNTIL DØDEN SKILLER OSS AD. 

JEG N. TAR DEG N. TIL EKTE OG LOVER Å ELSKE OG ÆRE DEG, VÆRE DEG TRO
OG BLI HOS DEG I GODE OG ONDE DAGER, INNTIL DØDEN SKILLER OSS AD.

(fra ektevigsels ritual)