HERREN BISTÅ DEG MED DEN HELLIGE ÅNDS NÅDE VED DENNE HELLIGE SALVING OG VED SIN RIKE BARMHJERTIGHET. HAN FRI DEG FRA DINE SYNDER, FRELSE DEG, OG GI DEG LINDRING. 
(fra  sykesalvingens rituale)