Angelus

«Kristus Konge-kirken hadde allerede ved vigselen fått et meget vakkert tripikon som forestiller jomfru Maria med barnet fra Vladimirskaja-skolen. På fløydørene er erkeengelen Gabriel fremstilt for å minne oss om bebudelsen, og evangelisten Lukas som har fortalt oss om begivenheten.»  (kilde: Magnus Pettersen,

«Kristus Konge-kirken hadde allerede ved vigselen fått et meget vakkert tripikon som forestiller jomfru Maria med barnet fra Vladimirskaja-skolen. På fløydørene er erkeengelen Gabriel fremstilt for å minne oss om bebudelsen, og evangelisten Lukas som har fortalt oss om begivenheten.» (kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge-kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.29-30)

Herrens engel brakte Maria det glade budskap.
Og hun unnfanget ved den Hellig Ånd.
Hill deg Maria, full av nåde, Herren er med deg,
velsignet er du blant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere,
nå og i vår dødstime. Amen

Se, jeg her Herrens tjenerinne.
Det skje meg etter ditt ord.
Hill deg Maria…

Og ordet ble kjød.
Og tok bolig blant oss.
Hill deg Maria…

Be for oss, Guds hellige mor.
At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be. Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. 
Amen