Caritas Norge
HØSTAKSJONEN 2020 
Gi en framtid som metter!

Søndag 27. september 2020 feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge. Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Derfor går søndagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

2020 blir et år for historiebøkene. COVID 19 pandemien har rammet oss alle. Nærmere en million mennesker har mistet livet. Hvor mange flere som kommer til å bli syke før en vaksine er utviklet er uvisst.

Det har vært en tid preget av karantener, arbeidsledighet og stor usikkerhet. Samtidig har det vært en tid for å finne tilbake til våre grunnleggende verdier og til familien. Her i Norge har vi hatt moderate inngrep i den enkeltes friheter. Vi har lykkes med å redusere smitten og har bistand til å dempe den økonomiske belastningen. I mange andre land har pandemien rammet mye hardere. Smittetallene har vært høyere, dødsfallene flere og millioner har mistet sitt levebrød – sitt daglige brød.

FNs bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030 var vanskelig å oppnå før pandemien og er nå utenfor rekkevidde på grunn av COVID-19.

Antall mennesker som risikerer å dø av sult, og lider av akutt underernæring - forventes å dobles i 2020. Det er snakk om opp til 265 millioner mennesker. Antall mennesker som vil lide kronisk underernæring forventes å øke til en milliard mennesker.

Koronapandemien treffer de fattigste hardest, og truer matsikkerheten. Kirken – og Caritas – er der folk er. Sammen kan vi bidra til å gi en framtid som metter.

Takk for din støtte.

SMS: Nullsult til 2160 (200 kr)
VIPPS: 12135 - merk betalingen "høst"
Gavekonto: 8200.01.93433 - merk betalingen "høst"

Kommende søndag 27. september 2020 samles i alle katolske kirker i Norge kollekt til Caritas-arbeidet.

Mer om Caritas' arbeid, prosjekter, kampanjer, aksjoner les her: https://www.caritas.no/ og her: http://www.nullsult.no/ og her: https://www.facebook.com/CaritasNorge/ .

HØSTAKSJONEN 2019
Gi en gave som metter!

For tredje år på rad øker antallet mennesker som sulter.
Men din hjelp gjør en forskjell!

Hver eneste dag strever mødre og fedre rundt omkring på jorda med å skaffe nok mat på bordet til barna sine. 821 millioner barn og voksne er rammet av sult. Riktig ernæring de første tusen dagene er viktig for barns utvikling og fremtid. Dårlig ernæring i denne perioden kan ha konsekvenser for hjernen og kroppen som varer livet ut. Mangel på mat eller feil mat fører ikke bare til lidelser og dårlig helse, men går også utover utviklingen på mange andre områder i samfunnet, som utdanning og arbeid.

- For oss i Caritas er det å sørge for at barn får mat noe av det aller viktigste vi gjør. Det gir dem mulighet til å utvikle seg normalt, konsentrere seg på skolen og øker muligheten for at de får oppfylt sine drømmer, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas, den katolske kirkes hjelpeorganisasjon.

Caritas lærer bønder hvordan de kan dyrke mat mer effektivt, selv om konflikter og klimaendringer gjør landbruk stadig mer utfordrende. De fleste familier som deltar i våre matsikkerhetsprogrammer går fra ett til tre måltider per dag. Med støtte fra Norad og trofaste givere hjelper vi i dag 58 000 husholdninger i syv land.; Niger, Mali, DR Kongo, Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka.

- Din gave kan være forskjellen på om et barn går til sengs sulten eller mett. Du kan gi familier som din egen en ny framtid. Tusen takk for din støtte, sier Martha Skretteberg.

SMS: Nullsult til 2160 (200 kr)
VIPPS: 12135 - merk betalingen null sult
Gavekonto: 8200.01.93433 - merk betalingen null sult

Kommende søndag 29. september 2019 samles i alle katolske kirker i Norge kollekt til Caritas-arbeidet.

Mer om Caritas' arbeid, prosjekter, kampanjer, aksjoner les her: https://www.caritas.no/ og her: http://www.nullsult.no/ og her: https://www.facebook.com/CaritasNorge/ .