Litani til Kristus i det hellige Sakrament

Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, miskunn deg. Kristus, miskunn deg.
Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.

Kristus, hør oss. Kristus, bønnhør oss.

Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss.
Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss.
Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss.
Hellige Treenighet, én Gud, miskunn deg over oss.

Kristus i alterets sakrament, miskunn deg over oss.
Kristus, du levende brød fra himmelen, miskunn deg over oss.
Kristus, du herlighetens brød, miskunn deg over oss.
Kristus, vår skjulte Gud og Frelser, miskunn deg over oss.
Kristus, den nye pakts prest og offergave, miskunn deg over oss.
Kristus, vårt lovprisningsoffer til Faderen, miskunn deg over oss.
Kristus, sonoffer for levende og døde, miskunn deg over oss.
Kristus, du lydige Guds Lam, miskunn deg over oss.
Kristus, du englenes brød, miskunn deg over oss.
Kristus, du nådens kilde, miskunn deg over oss.
Kristus, du sjelens kraft og glede, miskunn deg over oss.
Kristus, du trøst for sorgfulle, miskunn deg over oss.
Kristus, du tilflukt for syndere, miskunn deg over oss.
Kristus, du styrke for svake, miskunn deg over oss.
Kristus, du legedom for syke, miskunn deg over oss.
Kristus, du vederkvegelse for døende, miskunn deg over oss.
Kristus, du vandringsbrød, miskunn deg over oss.
Kristus, du pantet på vår oppstandelse, miskunn deg over oss.
Kristus, du vår salighet, miskunn deg over oss.

Ved din hellige menneskevordelse, frels oss, Herre.
Ved din bitre lidelse, frels oss, Herre.
Ved din tjenende ydmykhet, frels oss, Herre.
Ved din kjærlighet inntil døden, frels oss, Herre.
Ved ditt legeme som ble ofret, frels oss, Herre.
Ved ditt blod som ble utgydt, frels oss, Herre.
Ved din død som vi forkynner, frels oss, Herre.
Ved din oppstandelse og himmelferd, frels oss, Herre.
Ved din gjenkomst i herlighet, frels oss, Herre.

Vi arme syndere, vi ber deg, bønnhør oss.
Vekk i oss lengselen etter ditt hellige måltid, vi ber deg, bønnhør oss.
Skjenk oss ærefrykt for ditt nærvær, vi ber deg, bønnhør oss.
Foren oss ved ditt bord i innbyrdes kjærlighet, vi ber deg, bønnhør oss.
La oss aldri forråde deg, vi ber deg, bønnhør oss.
Dra oss alle til deg, vi ber deg, bønnhør oss.
Gjør oss urokkelige i troen, vi ber deg, bønnhør oss.
Styrk vår kjærlighet til deg, vi ber deg, bønnhør oss.
Rens oss for all synd, vi ber deg, bønnhør oss.
Vær oss nær i vår dødsstund, vi ber deg, bønnhør oss.
Gi oss å dø i din kjærlighet, vi ber deg, bønnhør oss.
La oss få oppstå med deg på den ytterste dag, vi ber deg, bønnhør oss.
Guds Sønn, vi ber deg, bønnhør oss.

Guds Lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Prest: Brød fra himmelen har du gitt dem.
Alle: I det bor all vår glede.

Prest: La oss be: Barmhjertige Frelser, i dette underfulle sakrament har du etterlatt oss et minne om din lidelse. Gi oss å ære ditt legemes og blods mysterier, så vi alltid får kjenne frukten av din frelse, du som lever og råder med Faderen i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
Alle: Amen.