Lesepulten / Prekestolen /Ambon


 «Kirken skal ikke bare feire messen som offer og minnemåltid. Den skal også formidle Det glade Budskap
til stadig nye generasjoner. Kirken skal undervise i Troen, ettersom Mesteren har gitt den oppdraget:
     Gå ut og gjør alle folk til disipler!

Agnes Mann [kunstneren fra Tyskland] har derfor latt lesepulten, prekestolen eller ambon, som den også blir kalt,
få skriftrullen som symbol.
Og vi leser følgende fra Salme 103:
     Send ut din Ånd!
Det er underforstått at vi kjenner fortsettelsen:
     Og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens åsyn.

Duen, symbolet på Den Hellige Ånd, har i denne forbindelse ikke fått den tradisjonelle neddalende form. Nei, Den Hellige Ånd er klar til å fly inn og ta bolig i oss, der den står ferdig til å fly ut av Den hellige Skrift, og det skulle da være naturlig at vi er åpne for budskapet:
     Kom Du Hellig Ånd, og send ned i oss
     fra himmelen en stråle av ditt eget lys, 
som det heter i den gamle sekvensen fra liturgien for
1. pinsedag.»

Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.24.