Bønn om kall til prestetjeneste og ordensliv

"Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans" (Matt 9, 37 ff.)

Herre Jesus Kristus, vi i Tromsø stift støtter oss til dine ord: "Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe i mitt navn skal de få det av min Far i himmelen" (jf. Matt 18, 19-20) og ber deg om kall til prestetjeneste og ordensliv. 
Herre, du som er den gode Hyrde for dine Får, opplys hjertene til dem du kaller til din tjeneste og styrk deres vilje, slik at de kan følge deg trofast gjennom hele sitt liv. 
Herre, kall også i våre dager verdige tjenere til dine altere og send milde og uredde menn ut for å forkynne ditt Evangelium. 
Herre, du sa: "Høsten er stor, men arbeiderne få" - vi ber om at de som blir kalt til prestetjeneste og ordensliv forlater alt og følger din røst. 
Herre, vi ber for alle som allerede har sagt ja til kallet, at de ved sin forkynnelse og sitt eksempel kan hjelpe mange andre til å svare sjenerøst på det kall du ønsker å skjenke dem. 
Herre, vi er veldig glade for at din tjener pave Johannes Paul II, din tjenerinne Mot Teresa, vår forrige pave Benedikt XVI og pave Frans sa ja til ditt kall og ber om at også mange andre i dagens verden overgir seg helt til deg.
Herre, hjelp oss og alle dine troende å forbli faste i troen, å leve sammen i enighet og tilskynde hverandre til nestekjærlighet og gode gjerninger. 
Jomfru Maria, til deg og til den hellige Josef betror vi nye kall til ordenslivet og prestetjenesten hos oss i Nord-Norge og i hele Kirken. Be for oss at også vi får del i den gleden som Herren lovet oss alle: "Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det i overflod" (Joh 10, 10).
Ham være takk og ære, pris og makt i all evighet.
Amen.

Utarbeidet av biskop Berislav Grgić
© Tromsø stift, Tromsø 2013
Imprimatur: Tromsø, 10. april 2013
Msgr. Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø