Litani til Jesu hellige hjerte

Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.

Kristus, miskunn deg. Kristus, miskunn deg.

Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.

Kristus, hør oss. Kristus bønnhør oss.

Gud Fader i himmelen,
                              miskunn deg over oss.
Gud Sønn, verdens Frelser,
                              miskunn deg over oss.
Gud Hellige Ånd,
                              miskunn deg over oss.
Hellige Treenighet, èn Gud,
                              miskunn deg over oss.

Jesu hjerte, den evige Guds Sønns hellige hjerte, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, skapt av Den Hellige Ånd i Jomfruens skjød, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, ett med Guds evige Ord, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, av uendelig majestet, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, Guds hellige tempel, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, den Allerhøyestes bolig, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, Guds hus og himmelens port, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, kjærlighetens glødende arnested, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, rettferds og kjærlighets kar, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, all godhets og kjærlighets fylde, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, alle dyders bunnløse dyp, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, den høyeste lovprisning verdig, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, alle hjerters konge og midtpunkt, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, all visdomms og kunnskaps bolig, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, der guddommens fylde bor, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, omstrålt av Faderens yndest, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, av hvis fylde vi alle har fått, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, skapelsens mål og lengsel, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, tålmodig og rikt på miskunn, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, gavmildt mot alle som ber, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, livets og hellighetens kilde, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, sonoffer for våre synder, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, hånet og foraktet, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, knust for våre misgjerninger, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, lydig til døden, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, gjennomboret av soldatens lanse, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, kilde for all trøst, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, vårt liv og vår oppstandelse, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, vår fred og vår forsoning, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, slaktoffer for syndere, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, alles frelse og håp, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, håpet for dem som dør i deg, miskunn deg over oss.
Jesu hjerte, alle helliges fryd, miskunn deg over oss.

Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre.
Guds lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre.
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

Presten: Jesus, saktmodig og ydmyk av hjertet.
Alle: Omskap vårt hjerte etter ditt hjerte.

Presten: La oss be: Allmektige, evige Gud, se til din elskede Sønns hjerte som i syndernes navn bringer deg lovprisningens og forsoningens offer. Se i barmhjertighet til alle som søker din miskunn, og gi dem din tilgivelse ved ham, vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
Alle: Amen.