«Søndag den 13. juni 1976 ble Kristus Konge-kirken i Narvik høytidelig vigslet av biskop Wember. [...] Kirken var overfylt på denne vakre sommerdagen. [...]  Biskop Wember holdt en aktuell og dypfølt preken om menneskenes kall - og Guds nærvær. Han hadde en andektig tilhørerskare.  [...] Under sammenkomsten etter messen takket pater Rudolf Artz biskopen og alle velgjørere for den store gaven en kirke betyr for en menighet.
     - Nå brenner "Det evige lys" i Narvik!»

Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.19-20.