"Mens Jesus sto og ba, åpnet himmelen seg, Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due,
og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»"     
(Luk 3, 21-22)

«Å be er å løfte sjelen mot Gud eller å spørre Ham om goder som svarer til Hans vilje. Bønn er alltid en Guds gave som kommer mennesket i møte. Kristen bønn er Guds barns personlige og levende relasjon til deres uendelig gode Far, til Hans Sønn Jesus Kristus og til den Hellige Ånd som bor i deres hjerter.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 534
St. Olav forlag, Oslo 2007, s.163