Påskens hellige triduum

"Oljebergets lunder, se Guds miskunn under!
Jesus før han lider, der i dødsangst strider.
Og mens sved av pannen renner, svikes han av falske venner.
Jesus, i din smerte gir du oss ditt hjerte.

Alt gir han til sine, frykter ingen pine.
Kalken vil han drikke, se, han viker ikke.
Engelen som vil ham lindre, kan hans lidelse ei hindre.
Jesus, stor er nøden, trett er du til døden.

Vennene har sveket, alle fra ham veket.
Judas legger snare, kommer med sin skare:
byder dem å overfalle ham som selv vil frelse alle.
Sviket udåd stifter. Judas' kyss forgifter.

Herrens ord dem laster og til jorden kaster.
Men, i synden døde, ser de ei sin brøde:
Ham de nå i døden sender som vår tvang til frihet vender.
Jesus til vår ære dødens bånd vil bære."

("Lov Herren", Katolsk salmebok, St Olav forlag)

Tilbedelses altar i Kristus Konge kirke i Triduum paschale 2019;  Bibelsitater fra Lukas 22, 63-71

Tilbedelses altar i Kristus Konge kirke i Triduum paschale 2019; Bibelsitater fra Lukas 22, 63-71

"Er du Messias, så si oss det!"

"Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg."

"Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd!"

Alteret med Jesu grav i Kristus Konge kirke i Triduum paschale 2019

Alteret med Jesu grav i Kristus Konge kirke i Triduum paschale 2019

"Pris, min tunge, laurbærkransen vunnet i så hård en strid!
La din gledes hymne stige opp mot korsets seierspant.
Kunngjør vidt, at verdens Frelser ved å ofres, Livet vant.

Kors, du trofaste og edle fremfor alle skogens trær.
Aldri bar et tre på jorden løv og blomst og frukt som du!
Salig korset, salig naglen som så dyr en byrde bar.

Høye tre, senk dine grener. Gjør din stamme svai og myk!
Om din Skaper la den duve lint som strå din strake ved.
Må vår Himmelkonges legem´ løftes ømt av korsets tre.

Du alene kjentes verdig til å være ofrets bord,
Arken som fra skibbrudds fare vei til fred og frelse fant.
Salvet ble du med det rene blod som ned fra Lammet rant."

("Lov Herren", Katolsk salmebok, St Olav forlag)

.