Fermingens sakrament (konfirmasjon)

«Å bli fermet vil si å inngå en "pakt" med Gud. Konfirmanten sier: "Ja, jeg tror på deg, min Gud; gi meg din Hellige Ånd, så jeg kan tilhøre deg fullt og helt og aldri skilles fra deg, så jeg kan vitne om deg gjennom hele livet, med kropp og sjel, ord og gjerninger, i gode og onde dager". Og Gud sier: "Ja, jeg tror på deg også, mitt barn - og jeg vil gi deg min Ånd, meg selv. Jeg vil tilhøre deg fullt og helt. Jeg kommer aldri til å forlate deg [...]."»
Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 205, St. Olav forlag, Oslo 2013, s. 122.

TA IMOT GUDS GAVE, DEN HELLIGE ÅNDS INNSEGL.
(fra fermingens ritual)

Konfirmasjon 2023 i Kristus Konge menighet / Narvik

Lørdag, den 20. mai 2023, kl. 11.00

Konfirmasjon 2021

17. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte konfirmasjons undervisning.
Foreldre til ungdommer som ønsker å motta konfirmasjonens sakrament i det kommende året, inviteres til foreldremøte
i Kristus Konge kirke/Narvik (Håreksgate 82) 
den 19. september 2020, lørdag etter Aftenmessen (Hl. Messe kl. 18.00, deretter foreldremøte kl. 18.30).
Da skal vi ordne med påmelding og avtale datoer til konfirmantenes undervisning. 

Mer om konfirmasjonens/fermingens sakrament kan du lese på http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772