Tromsø stift / Den katolske kirke i Nord-Norge

Bispedømmevåpen for Tromsø stift

Bispedømmevåpen for Tromsø stift

Overhyrder i Den katolske kirke i Nord-Norge:

Prefekt Johannes Starke MSF 1931-1939 

Biskop Johannes Wember MSF 1939-1975

Biskop Johannes Batista Przyklenk MSF 1976-1977

Biskop Gerhard Goebel MSF 1979-2006

Msgr. Torbjørn Olsen, bispedømmeadministrator 2006-2009 

Biskop Berislav Grgić fra 28. mars 2009

Pave Pius XI’s apostoliske skrivelse «Paterna caritatis»:
«[...] etter Vår modne gjennomtenkning og med fylden av Vår apostoliske autoritet [...] utskiller eller avdeler Vi territoriet til Norges tre fylker som man kaller Finnmark, Tromsø og Nordland (inklusiv også Spitsbergen-øygruppen), fra Norges apostoliske vikariat, og etter at det slik er adskilt gjennom Oss, oppretter Vi det som et nytt egenstendig kirkedistrikt og som Vi fra nå av lar få Nord-Norge som navn. Vi dekreterer at sete og residens for dette nye Nord-Norges kirkedistrikt skal befinne seg i byen som heter Tromsø. [...]»
(sitert etter: Mgsr. Torbjørn Olsen, Den katolske kirke i Nord-Norge – under MSF-overhyrder i 75 år – 1931-2006, utgitt av Tromsø stift 2007, side 74.)

«Søndag 19. juni 1932 ble det holdt en høytydelig messe i Vår Frue kirke i Tromsø der pater Johannes Starke tok over som kirkelig superior for Nord-Norges kirkedistrikt. Den katolske kirke i Nord-Norge som selvstendig enhet var derved en realitet.»
(fra: Mgsr. Torbjørn Olsen, Den katolske kirke i Nord-Norge – under MSF-overhyrder i 75 år – 1931-2006, utgitt av Tromsø stift 2007, side 5.)

Biskop Berislav Grgićs våpen

Biskop Berislav Grgićs våpen

«I katolsk tid var det slik – og slik er det ennå – at biskopen som apostlenes etterfølger er menighetens egentlige prest. Det øvrige hierarki er hans stedfortredere eller vikarer som utfører alle kirkelige funkjsoner, unntatt konfirmasjon og vigsel av prester.»
(Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s. 4)