„Odkupił swe owce
Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem
i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy.

Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy.”

(z Sekwencji wielkanocnej)

Panie Jezu, dla bardzo wielu ludzi trwa teraz czas ciężkich zmagań, czas walki, i związanych z tym różnego rodzaju, lęków i obaw, nadziei i zapału. Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Królem w tej walce, Ty jak dobry król, dodajesz nam sił, Ty zapalasz nas do walki. Ty chcesz, byśmy z tego czasu wyszli silniejsi i mądrzejsi, mocniej zjednoczeni i bardziej wierni. Tak, Jezu, prosimy Cię, króluj nam wszystkim.

Na chwilę obecną mamy
- nową dozwoloną liczbę uczestników Mszy św. w naszym kościele -  max. 15 osób 
- obowiązkową wcześniejszą rejestrację na Msze:

przed internet https://billett.katolsk.no/ (najpóźniej 2 godziny przed Mszą)
lub przez telefon, nr kom. proboszcza +47/95529772 (najpóżniej 1 godzinę przed Mszą). 

Jeśli w ostatniej chwili przed Wielkanocą nie zostaną wprowadzone nowe obostrzenia, Liturgię Triduum Paschalengo będziemy sprawowali w następującym porządku:

1 kwietnia, Wielki Czwartek
godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
kościół otwarty do prywatnej modlitwy od 8:00 do 17:00 oraz od 20:00 do 22:00

2 kwietnia, Wielki Piątek
godz. 15.00 - Liturgia Męki Pańskiej
kościół otwarty do prywatnej modlitwy od 8:00 do 14:00 oraz od 17:00 do 22:00

3 kwietnia, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna
godz. 20.00 - Liturgia Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego - liturgia światła, orędzie paschalne, liturgia Słowa, chrzcielna i eucharystyczna. 
Niestety nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele.
Teksty modlitw na poświęcenie potraw wielkanocnych w domu - zobacz poniżej.  
kościół otwarty do prywatnej modlitwy od godz. 8:00 do 19:00

4 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
godz. 11.00 - Msza św.
godz. 13.00 - Msza św.
godz.18.00 - Msza św.
kościół otwarty do prywatnej modlitwy od godz. 15:00 do 17:00

5 kwietnia, poniedziałek wielkanocny
godz. 11.00 - Msza św.
godz. 18.00 - Msza św.

Tych , którzy nie będą mogli uczestniczyć w Liturgii sprawowanej w kościele zachęca do tego, by celebrowali tajemnice Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w swoich domach i rodzinach, zarówno przez pośredni udział w liturgii transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie, jak i przez sprawowanie liturgii rodzinnej. Pewną pomocą mogą być teksty modlitw i rytuałów na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną (tu jedna z propozycji) oraz teksty modlitw na poświęcenie potraw wielkanocnych w domu (zobacz poniżej).

W kościele przygotowane są małe świece wielkanocne i woda święcona, które można zabrać do domu, by świeca zapalona na wielkanocnym stole przypominała o obecności Jezusa zmartwychwstałego w naszych rodzinach, a woda święcona przypominała Chrzest, przez który mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Nią też będziecie mogli poświęcić pokarm wielkanocny w niedzielny poranek w Waszych domach, jako że, podobnie jak w zeszłym roku, nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele. 

Z pozdrowieniem i błogosławieństwem +

ks. Mieczysław MSF, proboszcz

.

MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

O poranku Niedzieli Zmartwychwstania rodzina gromadzi się przy odświętnie nakrytym stole,
w którego centrum stoi świeca i Pismo Święte. Przygotowana jest też woda święcona i kropidło.

Głowa rodziny zapala świecę i mówi: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Domownicy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Prowadzący modlitwę: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Prowadzący lub ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii:

Z Ewangelii według św. Jana.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Wszyscy wspólnie śpiewają jedną z pieśni wielkanocnych
(np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam dzień dziś nastał”).

Następnie prowadzący odmawia jedną z modlitw: 

Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

lub:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed swoją męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do jedenastu Apostołów, by spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność w naszej rodzinie podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Prowadzący modlitwę kropi świąteczny stół wodą święconą i mówi:
Niech nasz stół będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości.

Prowadzący lub ktoś inny z domowników kontynuuje modlitwę:
Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.
Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym (wymienić imiona). Ciebie prosimy….
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawrócenia. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

(można dodać inne, aktualne intencje)

Następnie wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę: Ojcze nasz, ………

Prowadzący: Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju świętować Jego Chwalebnego Zmartwychwstania.
Wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę: Zdrowaś Maryjo ……. lub Pod Twoją obronę…………

Prowadzący: Panie Jezu Chryste, pobłogosław nas i te dary, zasiądź między nami przy wielkanocnym stole, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Wszyscy wspólnie: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszyscy dzielą się święconym jajkiem, symbolem życia, i składają sobie życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

Modlitwa po posiłku:
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które z Twojej dobroci spożywaliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bildet

Bildet "Supper at Emmaus icon" fra www.holyart.co.uk