Korsveien

«Hun [Agnes Mann, kunstneren fra Tyskland] ville også lage et utkast til en korsvei til Narvik. I tankene så hun en stor tornekrone, hvor stasjonene var plassert mellom torner og grener, men hun kom aldri så langt. Sykdommen tok henne. I desember 1994 ringte hun og fortalte at hun sendte oss et utkast til en korsvei som ble laget i mosaikk. Den kom til Narvik, den 17. januar, samme dag som hun døde.  [...]
Man merker seg stadig et trekk ved hennes korsveifremstillinger: Hun har ikke en eneste soldat med!
"Husk,", sa hun, "det er vi som er bødlene! Det er vi som dreper livet i oss! Derfor har jeg i denne korsveifremstillingen latt Pilatus ha en narrelue på - ... . Vi vil aldri kunne drepe Gud! Vi er alle narrer. Husker dere Franz av Assisis bønn: 
          Allerhøyeste, herlige Gud, opplys mitt hjertes mørke.
          Skjenk meg en sann tro, et grunnfestet håp og en fullkommen kjærlighet.
          La meg forstå og kjenne deg, Herre, så jeg kan gjøre din hellige og rette vilje. Amen.
Det er det all sann kunst dreier seg om."»

Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s. 31-32.

1. stasjon:
Jesus blir dømt til døden

2. stasjon:
Jesus mottar korset

3. stasjon:
Jesus faller første gang under korset

4. stasjon:
Jesus møter sin mor

5. stasjon:
Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

6. stasjon:
Veronika rekker Jesus svetteduken

7. stasjon:
Jesus faller annen gang under korset

8. stasjon:
Jesus trøster Jerusalems kvinner

9. stasjon:
Jesus faller tredje gang under korset

10. stasjon:
Jesus blir avkledt

11. stasjon:
Jesus blir naglet til korset

12. stasjon:
Jesus dør på korset

13. stasjon:
Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang

14. stasjon:
Jesus blir gravlagt

15. stasjon:
Den tomme grav