Proboszcz z Radą Parafialną życzą wszystkim Parafianom błogosławionej uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego!

„Odkupił swe owce
Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem
i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy.

Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy.”

(z Sekwencji wielkanocnej)

Panie Jezu, dla bardzo wielu ludzi trwa teraz czas ciężkich zmagań, czas walki, i związanych z tym różnego rodzaju, lęków i obaw, nadziei i zapału. Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Królem w tej walce, Ty jak dobry król, dodajesz nam sił, Ty zapalasz nas do walki. Ty chcesz, byśmy z tego czasu wyszli silniejsi i mądrzejsi, mocniej zjednoczeni i bardziej wierni. Tak, Jezu, prosimy Cię, króluj nam wszystkim.


02.04.2020

Drodzy Parafianie,
już za kilka dni Niedziela Palmowa, a po niej Wielki Tydzień i Wielkanoc.

Zgodnie z postanowieniami Ks. Bpa Berislava Grgića, podjętymi w związku z trwającą epidemią koronawirusa, w kościołach naszej diecezji nadal nie sprawujemy Mszy św. z udziałem wiernych. Księża sprawują codziennie Mszę św., polecając w modlitwie Bożemu Miłosierdziu nasze parafie, naszą diecezję, cały kraj i cały świat.

Do środy 8 kwietnia włącznie nasz kościół pozostaje otwarty do osobistej modlitwy i dla możliwości przystąpienia do sakramentu spowiedzi świętej, we wszystkie dni, przez cały dzień. W czasie, kiedy zazwyczaj była Msza św., wystawiony jest Najświętszy Sakrament do adoracji.

Zgodnie z życzeniem Ks Biskupa, wszyscy księża będą sprawować liturgię Triduum Paschalnego: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, o tej samej porze we wszystkich kościołach diecezji (bez udziału wiernych). Poza tymi godzinami kościół będzie otwarty do indywidualnej modlitwy, tzn.

9 kwietnia, Wielki Czwartek
– kościół otwarty od godz. 8:00 do 19:00 oraz od godz. 20:00 do 22:00

10 kwietnia, Wielki Piątek
– kościół otwarty od godz. 8:00 do 15:00 oraz od godz. 16:00 do 22:00

11 kwietnia, Wielka Sobota
– kościół otwarty od godz. 8:00 do 20:00

12 kwietnia, Niedziela Wielkanocna
– kościół otwarty od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 12:00 do 20:00

Zachęcam też, by celebrować tajemnice Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w swoich domach i rodzinach, zarówno przez pośredni udział w liturgii transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie, jak i przez sprawowanie liturgii rodzinnej. Pewną pomocą mogą być teksty modlitw i rytuałów na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną (tu jedna z propozycji) oraz teksty modlitw na poświęcenie potraw wielkanocnych w domu (zobacz poniżej).

W kościele przygotowane są małe świece wielkanocne i woda święcona, które można zabrać do domu, by świeca zapalona na wielkanocnym stole przypominała o obecności Jezusa zmartwychwstałego w naszych rodzinach, a woda święcona Chrzest, przez który mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Nią też będziecie mogli poświęcić pokarm wielkanocny w niedzielny poranek w Waszych domach, jako że, zgodnie ze wskazaniami Ks. Biskupa, w tym roku nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele (cały tekst zarządzenia tutaj).

Z pozdrowieniem i błogosławieństwem +

ks. Mieczysław MSF, proboszcz

.

MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

O poranku Niedzieli Zmartwychwstania rodzina gromadzi się przy odświętnie nakrytym stole,
w którego centrum stoi świeca i Pismo Święte. Przygotowana jest też woda święcona i kropidło.

Głowa rodziny zapala świecę i mówi: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Domownicy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Prowadzący modlitwę: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Prowadzący lub ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii:

Z Ewangelii według św. Jana.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Wszyscy wspólnie śpiewają jedną z pieśni wielkanocnych
(np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam dzień dziś nastał”).

Następnie prowadzący odmawia jedną z modlitw: 

Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

lub:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed swoją męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę; w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do jedenastu Apostołów, by spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność w naszej rodzinie podczas świątecznych posiłków w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Prowadzący modlitwę kropi świąteczny stół wodą święconą i mówi:
Niech nasz stół będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości.

Prowadzący lub ktoś inny z domowników kontynuuje modlitwę:
Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.
Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym (wymienić imiona). Ciebie prosimy….
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawrócenia. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Prowadzący: Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

(można dodać inne, aktualne intencje)

Następnie wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę: Ojcze nasz, ………

Prowadzący: Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju świętować Jego Chwalebnego Zmartwychwstania.
Wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę: Zdrowaś Maryjo ……. lub Pod Twoją obronę…………

Prowadzący: Panie Jezu Chryste, pobłogosław nas i te dary, zasiądź między nami przy wielkanocnym stole, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Wszyscy wspólnie: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszyscy dzielą się święconym jajkiem, symbolem życia, i składają sobie życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

 

 

 

 

 

Modlitwa po posiłku:
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które z Twojej dobroci spożywaliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bildet "Supper at Emmaus icon" fra www.holyart.co.uk


20 marca 2020

Drodzy wierni parafii Chrystusa Króla.

Do ostatniej chwili miałem nadzieję, że nie będę musiał ogłaszać takiej wiadomości.
Niestety, tegoroczna Wielkanoc będzie dla wielu z nas najdziwniejszą, jaką dotychczas przeżyliśmy.
Nie będziemy mogli świętować wspólnie liturgii Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.
19 marca biskup Berislav Grgić podjął nowe decyzje i przedłużył obowiązujące w naszej diecezji środki zapobiegawcze przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

(List ks. Biskupa do księży naszej diecezji jest opublikowany na http://www.katolsk.no/ informator katolicki)

Jest to z pewnością smutne i prawdopodobnie trudne do pojęcia, ale niestety jest to konieczne.
Każdy kto śledzi wiadomości, tutejsze, z naszej Ojczyzny i z całego świata, raczej nie będzie miał wątpliwości, że tak surowe środki są nieuniknione w obecnej sytuacji.

Drodzy moi, pamiętajcie, że kościoły w naszej diecezji są otwarte codziennie do prywatnej, osobistej modlitwy.
Księża są obecni, aby słuchać spowiedzi.
W naszym kościele, w czasie, kiedy zwykle jest Msza św., teraz jest wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament.

Pamiętajcie, że Jezus, który cierpiał i umarł za nas, i który powstał żywy z grobu, jest z Wami w Waszych rodzinach. Szczególnie, kiedy będziecie świętować nadchodzącą Wielkanoc w Waszych domach, we wspólnej modlitwie i wzajemnej miłości.

Zachęcam do skorzystania z możliwości udziału we Mszy świętej, drodze krzyżowej, różańcu i innych modlitwach transmitowanych w telewizji, radiu i internecie.

Pamiętajcie, proszę, o radach i zarządzeniach władz państwowych i lokalnych.
Uważajcie na siebie nawzajem, w swoich rodzinach, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, w sklepie.
Módlmy się za siebie nawzajem.

Jesteście w moich modlitwach każdego dnia, szczególnie kiedy sprawuję Mszę świętą, samotnie, ale z Wami w moich myślach i w moim sercu.

Ks. Mieczysław msf, proboszcz


Kilka linków do stron z czytaniami mszalnymi na najbliższą niedzielę oraz do stron, które transmitują Msze święte, można znaleźć >>> tutaj.

O środkach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzonych przez Kościół katolicki w Norwegii  >>>>>>