Eukaristiens sakrament

«Den uuttømelige rikdom som finnes i dette sakramentet, uttrykkes ved forskjellige navn som fremkaller dets forskjellige aspekter. De vanligste navnene er: Eukaristi; Den hellige messe; Herrens måltid; Brødsbrytelse; Eukaristisk Feiring; minnet om Herrens lidelse, død og oppstandelse; Hellig Offer; Hellig og Guddommelig Liturgi; Hellige Mysterier; Alterets Allerhelligste Sakrament; Hellig Kommunion.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 275, St. Olav forlag, Oslo 2007, s.93-94.

 

 

TA OG ÉT ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT LEGEME, SOM SKAL GIS FOR DERE.

TA OG DRIKK ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT BLODS KALK, DEN NYE OG EVIGE PAKTS BLOD,
SOM SKAL UTGYDES FOR DERE OF FOR DE MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE. 
GJØR DETTE TIL MINNE OM MEG.

(fra messeboken)

 

FØRSTE KOMMUNION 2020 i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik
19. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons og førstekommunions undervisning. Foreldre som ønsker at deres barn skal motta første kommunion, inviteres til foreldremøte 15. september, søndag etter Messen (Hellig Messe kl. 11.00, deretter foreldremøte). Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til barnas undervisning.
Mer om kommunionen og Eukaristiens sakrament (Nattverdens sakrament) kan du lese her http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.

Alteret og tabernakelet i vår kirke