Eukaristiens sakrament

«Den uuttømelige rikdom som finnes i dette sakramentet, uttrykkes ved forskjellige navn som fremkaller dets forskjellige aspekter.
De vanligste navnene er: Eukaristi;
Den hellige messe; Herrens måltid; Brødsbrytelse; Eukaristisk Feiring; minnet om Herrens lidelse, død og oppstandelse; Hellig Offer; Hellig og Guddommelig Liturgi; Hellige Mysterier; Alterets Allerhelligste Sakrament; Hellig Kommunion.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 275, St. Olav forlag, Oslo 2007, s.93-94.


Jeg har selv mottatt fra Herren dette som jeg har bragt videre til dere, at i den natt da vår Herre Jesus ble forrådt, tok han brød, fremsa takksigelsen over det, brøt det i stykker og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette, for å minnes meg.» På samme måte tok han også begeret som fulgte aftensmåltidet, og sa: «Dette beger er den nye pakt, sluttet i mitt blod. Gjør dette, hver gang dere drikker det, for å minnes meg.»
Ja, hver gang dere spiser dette brød og drikker dette beger, forkynner dere Herrens død, inntil han selv kommer.

Paulus’ første brev til korinterne, kapittel 11, vers 23–26

 

TA OG ÉT ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT LEGEME, SOM SKAL GIS FOR DERE.
TA OG DRIKK ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT BLODS KALK, DEN NYE OG EVIGE PAKTS BLOD, SOM SKAL UTGYDES FOR DERE OF FOR DE MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE. GJØR DETTE TIL MINNE OM MEG.
(fra messeboken)


FØRSTE KOMMUNION i Kristus Konge menighet / Narvik

Søndag, den 24. mai 2020

 

 


Alteret og tabernakelet i vår kirke