Eukaristiens sakrament

«Den uuttømelige rikdom som finnes i dette sakramentet, uttrykkes ved forskjellige navn som fremkaller dets forskjellige aspekter. De vanligste navnene er: Eukaristi; Den hellige messe; Herrens måltid; Brødsbrytelse; Eukaristisk Feiring; minnet om Herrens lidelse, død og oppstandelse; Hellig Offer; Hellig og Guddommelig Liturgi; Hellige Mysterier; Alterets Allerhelligste Sakrament; Hellig Kommunion.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 275, St. Olav forlag, Oslo 2007, s.93-94.

 

 

TA OG ÉT ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT LEGEME, SOM SKAL GIS FOR DERE.

TA OG DRIKK ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT BLODS KALK, DEN NYE OG EVIGE PAKTS BLOD,
SOM SKAL UTGYDES FOR DERE OF FOR DE MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE. 
GJØR DETTE TIL MINNE OM MEG.

(fra messeboken)

 


FØRSTE KOMMUNION i Kristus Konge menighet / Narvik

Søndag, den 24. mai 2020

 

 


Alteret og tabernakelet i vår kirke