Eukaristiens sakrament

«Den uuttømelige rikdom som finnes i dette sakramentet, uttrykkes ved forskjellige navn som fremkaller dets forskjellige aspekter. De vanligste navnene er: Eukaristi; Den hellige messe; Herrens måltid; Brødsbrytelse; Eukaristisk Feiring; minnet om Herrens lidelse, død og oppstandelse; Hellig Offer; Hellig og Guddommelig Liturgi; Hellige Mysterier; Alterets Allerhelligste Sakrament; Hellig Kommunion.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 275, St. Olav forlag, Oslo 2007, s.93-94.

Alteret og tabernakelet i vår kirke