KRISTUS KONGE MENIGHET I NARVIK
Håreksgate 82  8514 Narvik

Sogneprest: Rafał Ochojski MSF
(misjonærene av Den hellige familie)
mobil: 941 83 367
menighets kontonummer: 6370.06.00418    vipps: 506701
_____________________________

 

32 SØNDAG 06.11.2022
KL. 11.00 PÅ NORSK KL. 13.00 PÅ POLSK

MANDAG 07.11 KL. 18.00
ETTERPÅ TILBEDELSE I STILLHET
TIRSDAG 08.11 KL. 18.00
ONSDAG 09.11 KL. 18.00
TORSDAG 10.11 KL. 18.00
FREDAG 11.11 KL. 18.00
MESSE PÅ POLSK
LØRDAG 12.11 KL. 18.00

33 SØNDAG 13.11.2022
KL. 11.00 PÅ NORSK KL. 17.00 GRATANGSBOTN PÅ NORSK

_______________________________________________

  KUNNGJØRINGER FOR KRISTUS KONGE MENIGHET
32 SØNDAG I ALMINNELIGE KIRKEÅRET

1. Tilbedelse i stillhet mandager etter hl. Messe.
2. I Allehelgenokatv (til 8 november) skal vi be rosenkrans for våre avdøde. På vanlige dager kl. 17.40.
3. Messe på polsk i dag kl. 13.00.
4. På fredag. 11. november Den Hl. Messe på polsk. Det er vår nasjonaldagen.
5. 20. november skal vi feire Kristi kongefest. Det er vår patronatsfest. Det er en av de viktigste dagene for vår menighet. Det er også knyttet til avlaten som vi kan få. På denne dagen, på kirkekafe skal vi feire en kulturfest. Alle nasjonaliteter kan lage sin tradisjonelle mat.
6. Mulighet for skriftemål for alle før hl. Messe. Det er også mulig å avtale individuelt med meg om skriftemål, eller åndelig samtale.
7. Takk for all støtte til kollekten.
8. Ha en god søndag og velsignet uke!

BISTAND FOR UKRAINA

Vipps til 91337
SMS: Krise til 2160 (250,-)
Konto: 8200.01.93433
Eller på caritas.no

 

______________________

SMITTEVERNTILTAK

Gjelder fra Lørdag 12. februar 2022 kl. 10.00.

NYE SMITTEVERNREGLER FRA 12. FEBRUAR Nasjonale tiltak Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak. Det betyr at menighetene kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger. - Kravet om 1- meters avstand er opphevet - Kravet om munnbind er opphevet - Kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet - Gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt - Arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger Billettsystemet er tatt ut av drift 

oppdatering 15.12.2021

Til alle menigheter i Tromsø stift og ordenssamfunn: til orientering.

Regjeringen varslet 13.12.2021 om nye nasjonale regler og råd for smitteverntiltak. Tiltakene gjelder hele landet, og trer i kraft ved midnatt til 15.12.2021.

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI Menighetene kan velge mellom to ordninger: Med eller uten faste tilviste plasser.

A) Med faste tilviste sitteplasser: På innendørs gudstjeneste mm med faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 50 personer. Arrangører (bla. geistlige, organist, lektorer, kirkeverter) kommer i tillegg. Utvidede krav til registrering gjelder, se eget avsnitt nedenfor.

B) Uten faste tilviste sitteplasser: På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 20 personer. Arrangører (se over) kommer i tillegg. Begravelser regnes som offentlig arrangement, og følger regelen for gudstjeneste med faste tilviste plasser. Maksimalt antall deltakere er 50 personer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Avstanden som skal holdes i kommunionskøen er også minst én meter.

OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE
Alle deltakere skal registreres med navn, telefonnummer og hvilken plass den troende har benyttet der det har vært faste tilviste plasser. Vi gjør særlig oppmerksom på at reglen om registrering av hvor den troende har sittet er en ny bestemmelse fra og med 15.12.2021. Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. Oversikten over deltakere skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. De som deltar, skal være kjent med at det finnes en liste og hvor lenge den oppbevares. Vær oppmerksom på at tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger de samme reglene for registrering av deltakere. Det beste er å ikke avholde kirkekaffe eller andre arrangementer de neste ukene. Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og at gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

PRIVATE SAMMENKOMSTER På private sammenkomster på offentlig sted i leide eller lånte lokaler, er det ikke tillatt med flere deltakere enn 20 personer innendørs. I menighetene er dette f.eks. julefester, foredrag, feiring av fødselsdag, jubileum eller annen merkedag. I minnestunder etter begravelse kan det være 50 personer til stede. Vær oppmerksom på at kravet til registrering av deltakere gjelder også i dette tilfellet. KOR OG KORØVELSER Det anbefales å avlyse korøvelser innendørs for voksne. Det anbefales minst to meters avstand ved korsang. BARN OG UNGE Barn og unge i barnehage- og barneskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter. Hvis aktiviteten foregår inne, bør det være maks 20 deltakere. Det er ikke anbefalt å samle barn og unge fra ulike steder. Dette betyr at det er mulig å organisere aktiviteter som katekese og andre samlinger i menigheten for barn til og med barneskolealder.

BRUK AV MUNNBIND Munnbind er fra 15.12.2021 påbudt på innendørs arrangementer som gudstjenester, bønnesamlinger og kirkekaffe mm.

KOMMUNION Håndkommunion er den eneste tillatte form. Munnkommunion er ikke tillatt.

NÅR GJELDER REGLENE FRA? Det nye reglene gjelder fra og med 15. desember og gjelder i fire uker. Med ønske om en fortsatt velsignet adventstid og god helse.

Hellige Josef, be for oss. Hellige Maria, Kirkens mor, be for oss.
Biskop Berislav Grgić

 

SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 16.04.2021

Vi vender tilbake til smittevernreglene fra før påske:

- 1 m avstand

- maks 25 personer i kirken

- anbefalt digital forhåndsregistrering > https://billett.katolsk.no/
men mulig også innskriving på deltakerliste ved inngangen til kirken

Det gjelder fortsatt alle de andre tidligere tiltakene, som
desinfisering av hender, benker og annet utstyr,
faste tilviste sitteplasser som man ikke forlater under hele messen,
ingen håndhilsning, ingen sammenstillinger utenfor kirken, osv.

Flere detaljerte informasjoner se nedenfor, under: oppdatering 25.03.2021

 Caritas' fasteaksjon 2021
Koranapandemien forverrer sultkrisen

Fasteaksjonen 2021 er i gang! I år står vi midt i en global krise under fasten, og fasteaksjon er derfor viktigere enn noen gang. Årets aksjon går til barn og familier som er utsatt for sult og fattigdom under pandemien. Med din støtte kan flere familier få økte inntekter og mat på bordet i en svært sårbar og usikker tid.

SLIK KAN DU BIDRA:

• Gi en gave:
Vipps: 12135
Gavekonto: 8200.01.93433
(Merk betalingen “faste”)

• Følg Caritas Norge på Facebook og Instagram og del dens innlegg med vennene dine

Les mer om Caritas' fasteaksjon her >  Fasteaksjonen 2021


SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 18.01.2021

Fra Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021"Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside."

Det er fremdeles tillatt med maksimum 10 deltagere på tros- og livssynssamlinger.

Det er et nytt punkt i regjeringens smitteverntiltak, om at gudstjenester (med unntak av begravelser) kun skal være åpen for deltagere fra samme kommune

Husk forhåndspåmelding på https://billett.katolsk.no/

 

 


SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 03.01.2021

www.narvik.kommune.no/aktuelt/ : "Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. [...] "

Fra biskopens brev til menighetene: " [...] I Forhold til messefeiring er maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer redusert til 10 personer. [...] De nye reglene gjelder i to uker til 18. januar 2021. [...] "

For deltakelse i Den Hellige Messe i vår kirke i den ovennevnte tidsperioden,
dvs. f.o.m. mandag 4. januar t.o.m. mandag 18. januar
er det igjen obligatorisk forhåndspåmeldinghttps://billett.katolsk.no/

Mer om nye koronnatiltak i Narvik kommune les her.

   


Oktober - rosenkransmåned

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

I oktober ber vi rosenkransen 20 minutter før Messen
(søndag 10.40, hverdager 17.40).

Vi betrakter
- gledens mysterier - søndag 4. oktober
- lysets mysterier - søndag 11. oktober
- smertens mysterier - søndag 18. oktober
- herlighetens mysterier - søndag 25. oktober

Velkommen!

Se også rosenkrans meditasjoner med tekstene av den hellige søster Faustyna, på engelsk, på undersiden >>> english/Rosary

"O Mary, my Mother and my Lady, I offer You my soul, my body, my life and my death, and all that will follow it. I place everything in Your hands. O my Mother, cover my soul with Your virginal mantle and grant me the grace of purity of heart, soul and body. Defend me with Your power against all enemies." (Dagbok 79)


Caritas Norge - Høstaksjonen 2020

 

Søndag 27. september 2020 feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge.

Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden.
Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle.
Derfor går søndagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

 

Les mer her >>> Caritas' høstaksjon

                             in english

                            po polsku


Første Kommunion og Konfirmasjon 2021

Det nye skoleåret har begynt. Det betyr, at vi snart skal starte kommunions og konfirmasjons undervisning.
Foreldre til barn og ungdommer som ønsker å motta Første Kommunion eller Konfirmasjon i det kommende året, inviteres til foreldremøte
i Kristus Konge kirke/Narvik, Håreksgate 82
19. september 2020, lørdag etter Aftenmessen (Hl. Messe kl. 18.00, deretter foreldremøte kl. 18.30).

Da skal vi ordne med påmelding og avtale datoer til kommunions og konfirmasjons undervisning.

Mer om sakramentene kan du lese på
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772


Korona og smittevernstiltak

oppdatert 11.05.2020

Fra biskop Berislav Grgić's brev til prestene:

"Nå tillater Regjeringen samlinger på offentlig sted med inntil 50 deltagere fra og med torsdag den 7. mai. Forutsetningen er at det kan holdes en avstand på minst én meter. ...  Kommunale bestemmelser kan være strengere, og må også overholdes. ...
... Messeplikten for våre troende er fortsatt opphevet...."

For å overholde regelen for én meters avstand, kan kun 25 personer komme til hver Messe i Kristus Konge kirken.
Derfor skal vi feire 2 Messer hver søndag (unntak: sommerferie - kun én Messe) 

Den aktuelle kalenderen - se undersiden Kalender

For å sikre at ikke flere enn 25 personer deltar i messefeiringen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer.

Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man enten skrive seg på deltakerlisten ved inngangen til kirken eller på forhånd melde seg på via påmeldingssystemet på nettside https://billett.katolsk.no/ Påmeldingen åpnes 7 dager
før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, senest to timer før Messen. En veiledning til hvordan man melder seg på finnes på undersiden Messe påmelding. Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.

 

les også

meddelelse fra OKB fra 1. mai

meddelelse fra OKB fra 7. mai


Sognepresten med Menighetsrådet ønsker hele menigheten en velsignet påskehøytid!

Lammet som for hjorden døde,
Krist som skyldløs bar vår brøde,
v
il oss med vår Far forsone.

Død med liv en tvekamp stred
som i under endte,

da vår konge døden led,
død til liv seg vendte.

Oppstanden er Herren, det vet vi for visst.
Skjenk oss din miskunn, du seirende Krist.
Amen. Halleluja.
(fra Påskesekvensen)

Jesus Kristus, mange mennesker opplever nå en tid med en hard kamp. De opplever frykt og bekymring, men også håp og entusiasme. Du er vår konge. Og som en god konge, gir du oss styrke i denne kampen. Du vil at vi skal komme ut av den sterkere og klokere, forent med hverandre og trofaste mot deg. Ja, Jesus, vi ber deg, led oss. Velsign oss alle i vår menighet. Velsign alle våre nærmeste. Slik at vi alle sammen kan synge for deg, med hjerter fylt av glede: Halleluja! Halleluja! Halleluja!


Caritas' fasteaksjon

Vi er nå inne i fasten. Det er en tid der vi gir av vår overflod for å hjelpe noen av de blant oss som har aller minst. Derfor støtter vi Caritas, Kirkens egen hjelpeorganisasjon, i deres kamp for å bekjempe sult. Bare sammen kan vi skape en verden uten sult.

 

Klikk her for å lese mer om årets fasteaksjon. 

 

Forbønner

2. Søndag i fastetiden, 8. mars
«Herre, vi ber om at de gaver vi gir gjennom årets fasteaksjon må være mennesker til frelse, og minne oss om at Kristus en gang for alle har gjort ende på døden. Vi ber deg…»

1. Søndag i fastetiden, 1. mars
«Herre, vi ber om at du gjennom årets fasteaksjon ikke bare gir brød til de som sulter, men også åndelig føde til både rike og fattige. Vi ber deg…»

Askeonsdag 26. februar:
«Herre vi ber deg, vær med Caritas i deres arbeid for å bekjempe sult, og lær oss å støtte Kirkens diakonale arbeid, med glede og i ydmykhet. Vi ber deg…»

Kjære medlemmer i Kristus Konge menighet,
snart skal avholdes menighetsrådsvalg i vår menighet.
Alle inviteres til å foreslå kandidater til rådet.
Kandidater, som har fylt 18 år og er villige til å stille til valg, meldes til valgkomiteen som består av:
Marilita Kristensen, Dorota Kantorowicz-Bardzinska og Marzena Dobrowolska.


Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) årlig solidaritetsaksjon som vi arrangerer i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

Under fjorårets landsmøte ble det bestemt at temaet for Adventsaksjonen 2019 skal være yrkesopplæring for ungdom i Colombia. Pengene fra årets aksjon vil gå til å gi opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett til ungdom i Caquetá, et tidligere geriljaområde. Dette skal bidra til økt inntekt og bedre levekår og minske risikoen for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området.

Vi er alle kalt til å vise nestekjærlighet. ”Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet” (1 Joh 3,18). 

Mer om adventsaksjonen og
en spennende adventsaksjonsquiz
finner du
her 


 

 

 

 

 

1. november, fredag, Allehelgensdag
kl. 18.00 – Hl. Messe, deretter bønner på kirkegårder

2. november, lørdag, Allesjellersdag
kl. 18.00 – Hl. Messe

 

Ethvert menneske stiller seg spørsmålet «Hvem er jeg og hvorfor er jeg her, hvordan finner jeg meg selv?». Troen svarer: «Bare gjennom HELLIGHET blir mennesket det Gud skapte det til å være. Bare i hellighet finner mennesket ekte harmoni med seg selv og sin Skaper.» Hellighet er imidlertid ikke en slags selvgjort fullkommenhet. Det er forening med den inkarnerte kjærligheten, som er Kristus. Enhver som vinner nytt liv på denne måten, finner seg selv og blir hellig.
(Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 342. St. Olav forlag, Oslo 2013)

«Jeg tror på ... de helliges samfunn»
Kirken er større og mer levende enn vi tenker oss. Blant kirkens medlemmer finnes levende og døde (enten de fremdeles går gjennom en prosess av renselse, eller allerede er i Guds herlighet), kjente og ukjente individer, store helgener og mer uanselige personer. Vi kan hjelpe hverandre også etter døden. Vi kan påkalle vår vernehelgen eller favoritthelgen, men også våre avdøde slektninger og venner som vi tror allerede er hos Gud. Tilsvarende kan vi med våre forbønner komme våre kjære, som er døde og går gjennom renselsen, til hjelp. Alt det den enkelte gjør eller gjennomlider i og for Kristus, tjener alle til det gode. Omvendt betyr dette også at enhver synd desverre skader felleskapet.
(Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 146. St. Olav forlag, Oslo 2013)

 


Misjonsmåned - Oktober 2019

 

16. oktober 2019 

111. årsdag for p. Jean Berthiers død

 

Les om Grunnleggeren av kongregasjonen Misjonærene av Den Hellige Familie (MSF)

Om Kongregasjonens virke i Nord-Norge og i Narvik

Misjonærene av Den Hellige Familie som virker og som tidligere har virket i Norge

 

Bønn om den ærverdige p. Jean Berthiers saligkåring

Gud, du som opphøyer dem som tilber deg,
gjør din tjener Johannes Berthier kjent for verden.
Han var alltid opptatt med å fremme din ære
gjennom å arbeide med å frelse sjelene
og oppdra de unge som er din Kirkes håp.
Gjør det slik at han kan regnes blant Kirkens hellige,
og at han kan lyse som eksempel for oss
gjennom sin hellige iver for ditt rikes utbredelse.
Ved Kristus vår Herre. Amen.

 

Be også Pater Berthiers bønn for misjonærer  :-)


 

Misjonsmåned – Oktober 2019

«Døpt og sendt»

"I år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon. [...]"  .................

Les videre om misjonsmåneden her

 

Pavens bønneintensjon for oktober 2019

Pope Francis releases a video message accompanying his prayer intention for October, which is that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary spring in the Church.

 


HØSTAKSJONEN 2019
Gi en gave som metter!

Om Caritas' høstaksjon les her (norsk)

english     polski

Mer om Caritas' arbeid, prosjekter, kampanjer, aksjoner les her: https://www.caritas.no/ og her: http://www.nullsult.no/ og her: https://www.facebook.com/CaritasNorge/ .  


10-års bispejubileum

28. mars 2009 ble msgr. Berislav Grgić vigslet til biskop-prelat for Tromsø stift.

27. mars 2019 feires i Tromsø 10-års jubileum for
                        biskop Berislav Grgićs bispeordinasjon

kl. 19.00 – høytidelig taksigelsesmesse i
                  Vår Frue domkirke

kl. 20.00 – kirkekaffe i menighetssal


Korsveiandakt i fastetiden 2019

Fredager 15. mars, 22. mars, 29. mars, 5. april og 12. april ber vi korsveiandakt en halv time før Messen, dvs. kl. 17.30

«Den katolske kirke har mange andaktsformer. Mange måter å meditere på, om vi vil. Også i Kristus Konge-kirken har vi mulighet til en andaktsform som går langt tilbake i tiden. I Snorres kongesagaer leser vi om at kong Sigurd Jorsalfarer sammen med kong Baldvin vandret Herrens lidelsesvei opp til Golgata, da han besøkte Jerusalem. På 1300-tallet satte man så opp "stasjoner" fra denne "veien" i eller utenfor kirkene i Europa, slik at ikke bare pilegrimene til Det Hellige Land fikk anledning til å være med på disse andaktene. Det var særlig fransiskanerne som ivret for denne andaktsformen. I dag kaller vi den "korsveien", og den har i de fleste tilfelle 14 stasjoner.»         
                                                                
Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.30. 

 

Korsveien i Kristus Konge kirken (bildene)

Korsveiandakt - tekster

 

 


BØNN FOR NARVIK 2019

"Jo mer et menneske lærer å be, jo dypere erfarer det at det tilhører en åndelig familie som bønnens kraft blir virksom i.
Med all min omtanke for mennesker som jeg elsker, står jeg midt i menneskehetens store familie.
Jeg kan motta styrke fra andres bønn og nedkalle guddommelig hjelp for de andre."
                                                                             (Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, nr. 487. St. Olav forlag, Oslo 2013).

 

 

 


Askeonsdag 2019

Askeonsdag vigsles og utdeles asken laget av grener som
ble velsignet palmesøndag forrige år.

6. mars, Askeonsdag,
kl. 18.00 – Hl. Messe med utdeling av askekors

10. mars, 1. søndag i fasten
kl. 11.00 – Høymesse med utdeling av askekors
kl. 13.00 – Hl. Messe på polsk med utdeling av askekors /                      Msza św. po polsku z posypaniem głów popiołem
kl. 16.00 - Hl. Messe i Ballangen med utdeling av askekors

Presten tegner troende med askekors,
idet han sier til hver enkelt:
Vend om og tro på evangeliet.

 

«Jesus innbyr alle mennesker til å ha del i Guds rike. Selv den største synder er kalt til å omvende seg og ta imot Faderens uendelige barmhjertighet. Allerede her på jorden tilhører Guds rike dem som tar imot det med et ydmykt hjerte. For dem blir dets mysterier åpenbart.»
«Kristi kall til omvendelse gir stadig gjenklang i de døptes liv. Omvendelse er en stadig oppgave for hele Kirken, som er hellig, men rommer syndere i sitt eget skjød.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 107/299.
St. Olav forlag, Oslo 2007, s. 50/98.