DEN HL. MESSE I KRISTUS KONGE KIRKE

1 SØNDAG I ADVENT ÅR C 28.11.2021
KL. 11.00 KL. 18.00

MANDAG 29.11 KL. 18.00
TIRSDAG 30.11 KL. 18.00
ONSDAG 01.12 KL. 18.00
TORSDAG 02.12 KL. 18.00
FREDAG 03.12 KL. 18.00
LØRDAG 04.12 KL. 18.00

2 SØNDAG I ADVENT ÅR C 05.12.2021
KL. 11.00 KL. 13.00 MESSE PÅ POLSK

____________________________________________________

KUNNGJØRINGER FOR KRISTUS KONGE MENIGHET
1. SØNDAG I ADVENT ÅR C

1. I dag feirer vi 1. søndag i advent. Det er en spesiell tid som hjelper oss å forberede oss til Jesu komme til verden. Det er en gledelig tid med en unik stemmning, men vi må ikke glemme hva er det vikstigste på denne tiden. Lys, pynt og stemning er ikke så viktig uten Jesus.
2. Som hvert år, begynner vi å samle penger for å støtte adventsaksjonen. Ved inngangen står børse og lappene med innbetalings nummeret. På plakatene finner dere mer informasjon.
3. Den hl. Messe på polsk hver første søndag i måneden kl. 13.00.
4. Mulighet for skriftemål før hl. Messe i skriftesolen.
5. Pga. Vanskelig situasjon med covid-19 er kirkekaffe avlyst inntil videre.
6. Tilbedelse i stillhet mandager etter hl. Messe.
7. På mandag har vi menighetsrådets møtte. Vi ber dere om forbønn.
8. Takk for all støtte til kollekten. På neste søndag skal jeg gi beskjed hvor mye penger samlet vi til taket.
9. Takk for hjelpen med advents pynt. Takk også for hjelpen ved rengjøring kirken og menighetslokale. Dette er så snilt at jeg kan stole på dere.
10. Kunngjøringer er også på nettside og på facebook.
11. Ha en god søndag og velsignet uke!

______________________

SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 25.09.2021

Fra lørdag 25. september om ettermiddagen - tilbake til en normal hverdag, sa i dag statsminister Erna Solberg. Regjeringen har i dag besluttet at Norge går over til det som kalles «En normal hverdag med økt beredskap».

Det betyr at: - Kravet om å holde en meters avstand mellom mennesker blir borte; - Det er ingen restriksjoner når det gjelder sosial kontakt hverken i menighetene, hjemme eller andre steder; - Det er ingen restriksjoner når det gjelder arrangementer; - Gudstjenester kan holdes som før pandemien, og med så mange deltakere som kirken har plass til; - Billettbestilling og henvisning til plass avvikles; - Kravet om å registrere besøkende i gudstjenester faller bort; Det blir ikke lenger mulig å bestille billetter til gudstjenester. Nettstedet https://billett.katolsk.no er ikke lenger nødvendig, og vil bli avviklet.

De nye reglene gjelder fra lørdag 25. september 2021 kl. 16. Alminnelige smittevernråd som å vaske hendene, hoste i lommetørkle eller albukroken, være hjemme når du er syk og teste deg hvis du har luftveissymptomer gjelder fortsatt. Hvis noen får påvist covid-19 skal han/hun gå i karantene. Vær oppmerksom på at brudd på karanteneplikten kan medføre bot. Vær også oppmerksom på at det fortsatt kan komme lokale regler i kommunene ved store smitteutbrudd. Messeplikten er fortsatt opphevet.

Jeg vil snart komme med informasjonen når den blir gjeninnført. Den Hellige Kommunion deles fortsatt ut bare under brødets skikkelse. En stor takk til alle som på hver sin måte har bidratt til at det på tross av pandemien har vært mulig å holde gudstjenester og ofre seg for andre.

Biskop Berislav Grgic

 

SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 16.04.2021

Vi vender tilbake til smittevernreglene fra før påske:

- 1 m avstand

- maks 25 personer i kirken

- anbefalt digital forhåndsregistrering > https://billett.katolsk.no/
men mulig også innskriving på deltakerliste ved inngangen til kirken

Det gjelder fortsatt alle de andre tidligere tiltakene, som
desinfisering av hender, benker og annet utstyr,
faste tilviste sitteplasser som man ikke forlater under hele messen,
ingen håndhilsning, ingen sammenstillinger utenfor kirken, osv.

Flere detaljerte informasjoner se nedenfor, under: oppdatering 25.03.2021

 Caritas' fasteaksjon 2021
Koranapandemien forverrer sultkrisen

Fasteaksjonen 2021 er i gang! I år står vi midt i en global krise under fasten, og fasteaksjon er derfor viktigere enn noen gang. Årets aksjon går til barn og familier som er utsatt for sult og fattigdom under pandemien. Med din støtte kan flere familier få økte inntekter og mat på bordet i en svært sårbar og usikker tid.

SLIK KAN DU BIDRA:

• Gi en gave:
Vipps: 12135
Gavekonto: 8200.01.93433
(Merk betalingen “faste”)

• Følg Caritas Norge på Facebook og Instagram og del dens innlegg med vennene dine

Les mer om Caritas' fasteaksjon her >  Fasteaksjonen 2021


SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 18.01.2021

Fra Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021"Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside."

Det er fremdeles tillatt med maksimum 10 deltagere på tros- og livssynssamlinger.

Det er et nytt punkt i regjeringens smitteverntiltak, om at gudstjenester (med unntak av begravelser) kun skal være åpen for deltagere fra samme kommune

Husk forhåndspåmelding på https://billett.katolsk.no/

 

 


SMITTEVERNTILTAK

oppdatering 03.01.2021

www.narvik.kommune.no/aktuelt/ : "Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. [...] "

Fra biskopens brev til menighetene: " [...] I Forhold til messefeiring er maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer redusert til 10 personer. [...] De nye reglene gjelder i to uker til 18. januar 2021. [...] "

For deltakelse i Den Hellige Messe i vår kirke i den ovennevnte tidsperioden,
dvs. f.o.m. mandag 4. januar t.o.m. mandag 18. januar
er det igjen obligatorisk forhåndspåmeldinghttps://billett.katolsk.no/

Mer om nye koronnatiltak i Narvik kommune les her.

   


Oktober - rosenkransmåned

Glassmaleriet «Die Jünglinge im Feuerofen» av Agnes Mann. Bonifatiuskloster i Hünfeld/Tyskland

I oktober ber vi rosenkransen 20 minutter før Messen
(søndag 10.40, hverdager 17.40).

Vi betrakter
- gledens mysterier - søndag 4. oktober
- lysets mysterier - søndag 11. oktober
- smertens mysterier - søndag 18. oktober
- herlighetens mysterier - søndag 25. oktober

Velkommen!

Se også rosenkrans meditasjoner med tekstene av den hellige søster Faustyna, på engelsk, på undersiden >>> english/Rosary

"O Mary, my Mother and my Lady, I offer You my soul, my body, my life and my death, and all that will follow it. I place everything in Your hands. O my Mother, cover my soul with Your virginal mantle and grant me the grace of purity of heart, soul and body. Defend me with Your power against all enemies." (Dagbok 79)


Caritas Norge - Høstaksjonen 2020

 

Søndag 27. september 2020 feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge.

Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden.
Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til et bedre sted for alle.
Derfor går søndagens kollekt til Caritas’ arbeid for å bekjempe sult.

 

Les mer her >>> Caritas' høstaksjon

                             in english

                            po polsku


Første Kommunion og Konfirmasjon 2021

Det nye skoleåret har begynt. Det betyr, at vi snart skal starte kommunions og konfirmasjons undervisning.
Foreldre til barn og ungdommer som ønsker å motta Første Kommunion eller Konfirmasjon i det kommende året, inviteres til foreldremøte
i Kristus Konge kirke/Narvik, Håreksgate 82
19. september 2020, lørdag etter Aftenmessen (Hl. Messe kl. 18.00, deretter foreldremøte kl. 18.30).

Da skal vi ordne med påmelding og avtale datoer til kommunions og konfirmasjons undervisning.

Mer om sakramentene kan du lese på
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd
http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772


Korona og smittevernstiltak

oppdatert 11.05.2020

Fra biskop Berislav Grgić's brev til prestene:

"Nå tillater Regjeringen samlinger på offentlig sted med inntil 50 deltagere fra og med torsdag den 7. mai. Forutsetningen er at det kan holdes en avstand på minst én meter. ...  Kommunale bestemmelser kan være strengere, og må også overholdes. ...
... Messeplikten for våre troende er fortsatt opphevet...."

For å overholde regelen for én meters avstand, kan kun 25 personer komme til hver Messe i Kristus Konge kirken.
Derfor skal vi feire 2 Messer hver søndag (unntak: sommerferie - kun én Messe) 

Den aktuelle kalenderen - se undersiden Kalender

For å sikre at ikke flere enn 25 personer deltar i messefeiringen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer.

Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man enten skrive seg på deltakerlisten ved inngangen til kirken eller på forhånd melde seg på via påmeldingssystemet på nettside https://billett.katolsk.no/ Påmeldingen åpnes 7 dager
før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, senest to timer før Messen. En veiledning til hvordan man melder seg på finnes på undersiden Messe påmelding. Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.

 

les også

meddelelse fra OKB fra 1. mai

meddelelse fra OKB fra 7. mai


Sognepresten med Menighetsrådet ønsker hele menigheten en velsignet påskehøytid!

Lammet som for hjorden døde,
Krist som skyldløs bar vår brøde,
v
il oss med vår Far forsone.

Død med liv en tvekamp stred
som i under endte,

da vår konge døden led,
død til liv seg vendte.

Oppstanden er Herren, det vet vi for visst.
Skjenk oss din miskunn, du seirende Krist.
Amen. Halleluja.
(fra Påskesekvensen)

Jesus Kristus, mange mennesker opplever nå en tid med en hard kamp. De opplever frykt og bekymring, men også håp og entusiasme. Du er vår konge. Og som en god konge, gir du oss styrke i denne kampen. Du vil at vi skal komme ut av den sterkere og klokere, forent med hverandre og trofaste mot deg. Ja, Jesus, vi ber deg, led oss. Velsign oss alle i vår menighet. Velsign alle våre nærmeste. Slik at vi alle sammen kan synge for deg, med hjerter fylt av glede: Halleluja! Halleluja! Halleluja!


Caritas' fasteaksjon

Vi er nå inne i fasten. Det er en tid der vi gir av vår overflod for å hjelpe noen av de blant oss som har aller minst. Derfor støtter vi Caritas, Kirkens egen hjelpeorganisasjon, i deres kamp for å bekjempe sult. Bare sammen kan vi skape en verden uten sult.

 

Klikk her for å lese mer om årets fasteaksjon. 

 

Forbønner

2. Søndag i fastetiden, 8. mars
«Herre, vi ber om at de gaver vi gir gjennom årets fasteaksjon må være mennesker til frelse, og minne oss om at Kristus en gang for alle har gjort ende på døden. Vi ber deg…»

1. Søndag i fastetiden, 1. mars
«Herre, vi ber om at du gjennom årets fasteaksjon ikke bare gir brød til de som sulter, men også åndelig føde til både rike og fattige. Vi ber deg…»

Askeonsdag 26. februar:
«Herre vi ber deg, vær med Caritas i deres arbeid for å bekjempe sult, og lær oss å støtte Kirkens diakonale arbeid, med glede og i ydmykhet. Vi ber deg…»

Kjære medlemmer i Kristus Konge menighet,
snart skal avholdes menighetsrådsvalg i vår menighet.
Alle inviteres til å foreslå kandidater til rådet.
Kandidater, som har fylt 18 år og er villige til å stille til valg, meldes til valgkomiteen som består av:
Marilita Kristensen, Dorota Kantorowicz-Bardzinska og Marzena Dobrowolska.


Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) årlig solidaritetsaksjon som vi arrangerer i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

Under fjorårets landsmøte ble det bestemt at temaet for Adventsaksjonen 2019 skal være yrkesopplæring for ungdom i Colombia. Pengene fra årets aksjon vil gå til å gi opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett til ungdom i Caquetá, et tidligere geriljaområde. Dette skal bidra til økt inntekt og bedre levekår og minske risikoen for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området.

Vi er alle kalt til å vise nestekjærlighet. ”Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet” (1 Joh 3,18). 

Mer om adventsaksjonen og
en spennende adventsaksjonsquiz
finner du
her 


 

 

 

 

 

1. november, fredag, Allehelgensdag
kl. 18.00 – Hl. Messe, deretter bønner på kirkegårder

2. november, lørdag, Allesjellersdag
kl. 18.00 – Hl. Messe

 

Ethvert menneske stiller seg spørsmålet «Hvem er jeg og hvorfor er jeg her, hvordan finner jeg meg selv?». Troen svarer: «Bare gjennom HELLIGHET blir mennesket det Gud skapte det til å være. Bare i hellighet finner mennesket ekte harmoni med seg selv og sin Skaper.» Hellighet er imidlertid ikke en slags selvgjort fullkommenhet. Det er forening med den inkarnerte kjærligheten, som er Kristus. Enhver som vinner nytt liv på denne måten, finner seg selv og blir hellig.
(Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 342. St. Olav forlag, Oslo 2013)

«Jeg tror på ... de helliges samfunn»
Kirken er større og mer levende enn vi tenker oss. Blant kirkens medlemmer finnes levende og døde (enten de fremdeles går gjennom en prosess av renselse, eller allerede er i Guds herlighet), kjente og ukjente individer, store helgener og mer uanselige personer. Vi kan hjelpe hverandre også etter døden. Vi kan påkalle vår vernehelgen eller favoritthelgen, men også våre avdøde slektninger og venner som vi tror allerede er hos Gud. Tilsvarende kan vi med våre forbønner komme våre kjære, som er døde og går gjennom renselsen, til hjelp. Alt det den enkelte gjør eller gjennomlider i og for Kristus, tjener alle til det gode. Omvendt betyr dette også at enhver synd desverre skader felleskapet.
(Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 146. St. Olav forlag, Oslo 2013)

 


Misjonsmåned - Oktober 2019

 

16. oktober 2019 

111. årsdag for p. Jean Berthiers død

 

Les om Grunnleggeren av kongregasjonen Misjonærene av Den Hellige Familie (MSF)

Om Kongregasjonens virke i Nord-Norge og i Narvik

Misjonærene av Den Hellige Familie som virker og som tidligere har virket i Norge

 

Bønn om den ærverdige p. Jean Berthiers saligkåring

Gud, du som opphøyer dem som tilber deg,
gjør din tjener Johannes Berthier kjent for verden.
Han var alltid opptatt med å fremme din ære
gjennom å arbeide med å frelse sjelene
og oppdra de unge som er din Kirkes håp.
Gjør det slik at han kan regnes blant Kirkens hellige,
og at han kan lyse som eksempel for oss
gjennom sin hellige iver for ditt rikes utbredelse.
Ved Kristus vår Herre. Amen.

 

Be også Pater Berthiers bønn for misjonærer  :-)


 

Misjonsmåned – Oktober 2019

«Døpt og sendt»

"I år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober 2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon. [...]"  .................

Les videre om misjonsmåneden her

 

Pavens bønneintensjon for oktober 2019

Pope Francis releases a video message accompanying his prayer intention for October, which is that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary spring in the Church.

 


HØSTAKSJONEN 2019
Gi en gave som metter!

Om Caritas' høstaksjon les her (norsk)

english     polski

Mer om Caritas' arbeid, prosjekter, kampanjer, aksjoner les her: https://www.caritas.no/ og her: http://www.nullsult.no/ og her: https://www.facebook.com/CaritasNorge/ .  


10-års bispejubileum

28. mars 2009 ble msgr. Berislav Grgić vigslet til biskop-prelat for Tromsø stift.

27. mars 2019 feires i Tromsø 10-års jubileum for
                        biskop Berislav Grgićs bispeordinasjon

kl. 19.00 – høytidelig taksigelsesmesse i
                  Vår Frue domkirke

kl. 20.00 – kirkekaffe i menighetssal


Korsveiandakt i fastetiden 2019

Fredager 15. mars, 22. mars, 29. mars, 5. april og 12. april ber vi korsveiandakt en halv time før Messen, dvs. kl. 17.30

«Den katolske kirke har mange andaktsformer. Mange måter å meditere på, om vi vil. Også i Kristus Konge-kirken har vi mulighet til en andaktsform som går langt tilbake i tiden. I Snorres kongesagaer leser vi om at kong Sigurd Jorsalfarer sammen med kong Baldvin vandret Herrens lidelsesvei opp til Golgata, da han besøkte Jerusalem. På 1300-tallet satte man så opp "stasjoner" fra denne "veien" i eller utenfor kirkene i Europa, slik at ikke bare pilegrimene til Det Hellige Land fikk anledning til å være med på disse andaktene. Det var særlig fransiskanerne som ivret for denne andaktsformen. I dag kaller vi den "korsveien", og den har i de fleste tilfelle 14 stasjoner.»         
                                                                
Kilde: Magnus Pettersen, "Kristus Konge - kirken. 25 år", upublisert manuskript, s.30. 

 

Korsveien i Kristus Konge kirken (bildene)

Korsveiandakt - tekster

 

 


BØNN FOR NARVIK 2019

"Jo mer et menneske lærer å be, jo dypere erfarer det at det tilhører en åndelig familie som bønnens kraft blir virksom i.
Med all min omtanke for mennesker som jeg elsker, står jeg midt i menneskehetens store familie.
Jeg kan motta styrke fra andres bønn og nedkalle guddommelig hjelp for de andre."
                                                                             (Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, nr. 487. St. Olav forlag, Oslo 2013).

 

 

 


Askeonsdag 2019

Askeonsdag vigsles og utdeles asken laget av grener som
ble velsignet palmesøndag forrige år.

6. mars, Askeonsdag,
kl. 18.00 – Hl. Messe med utdeling av askekors

10. mars, 1. søndag i fasten
kl. 11.00 – Høymesse med utdeling av askekors
kl. 13.00 – Hl. Messe på polsk med utdeling av askekors /                      Msza św. po polsku z posypaniem głów popiołem
kl. 16.00 - Hl. Messe i Ballangen med utdeling av askekors

Presten tegner troende med askekors,
idet han sier til hver enkelt:
Vend om og tro på evangeliet.

 

«Jesus innbyr alle mennesker til å ha del i Guds rike. Selv den største synder er kalt til å omvende seg og ta imot Faderens uendelige barmhjertighet. Allerede her på jorden tilhører Guds rike dem som tar imot det med et ydmykt hjerte. For dem blir dets mysterier åpenbart.»
«Kristi kall til omvendelse gir stadig gjenklang i de døptes liv. Omvendelse er en stadig oppgave for hele Kirken, som er hellig, men rommer syndere i sitt eget skjød.»

Kompendium til Den Katolske Kirkes Katekisme, nr. 107/299.
St. Olav forlag, Oslo 2007, s. 50/98.