ANDAKTER i Kristus Konge kirke

 

fredager, kl. 17.45 – andakt til Den hellige familie

første fredag i måneden, kl. 17.30 – Sakramenttilbedelse + Jesu hjerteandakt

fredager i fastetiden, kl. 17.30 – korsveiandakt

 

 

lørdager, kl. 17.40 – rosenkrans

første lørdag i måneden, kl. 17.30 – Sakramenttilbedelse + rosenkrans

 

 

søndager i oktober, kl. 10.40 – rosenkrans