«Den hellige skrift gir Kirkens liv støtte og kraft. For Kirkens barn er den en bekreftelse for troen, føde for sjelen og en kilde til åndelig liv.
Salmedikteren sier:
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" (Sal 119, 105).
Derfor oppfordrer Kirken alle til å lese ofte i Den hellige skrift.
"For uvitenhet om Skriftene er uvitenhet om Kristus" (St. Hieronymus)

Den Katolske Kirkes Katekisme.Kompendium[24] 
St. Olav forlag, Oslo 2007, s.28.

2. søndag i påsketiden, Den guddommelige barmhjertighets søndag
"Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»" (Joh 20, 21-23)

Påskedag 
"Simon Peter [...] går inn i graven; der ser han likklærne ligge på jorden, unntagen svetteduken som han [Jesus] hadde hatt over hodet; den lå sammenfoldet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven;
han så, og trodde. Hittil hadde de nemlig ikke forstått dette som Skriften sa, at han skulle oppstå fra de døde." (Joh 20, 6-9)

Palmesøndag
"Og som Jesus red frem [...] begynte hele flokken av disipler i jubel å lovsynge Gud av all sin kraft, for alle de undergjerninger de hadde sett: «Velsignet er han som kommer, kongen i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høye!»" (Luk 19, 36-38)

5. søndag i fasten
"Da rettet Jesus seg opp og sa til dem: «Så kan jo den av dere som er syndfri, kaste den første stenen.»" (Joh 8, 7)

4. søndag i fasten
"Han var ennå langt borte, da faren fikk se ham og ble grepet av en inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham." (Luk 15, 20)

3. søndag i fasten
"Så fortalte Jesus denne lignelsen: «En mann hadde et fikentre, som stod i hans vinhave. Men da han kom og så etter frukt på det, fant han ingen." (Luk 13, 6)

2. søndag i fasten
"Jesus tok Peter, Johannes og Jakob med seg opp i fjellet for å be. Og mens han bad, var det som om han skiftet utseende, og hans klær ble skinnende hvite. Og to menn kom og talte med ham; det var Moses og Elija, som viste seg i sin herlighet og talte om hans bortgang, om den skjebne han snart skulle få i Jerusalem."   (Luk 9, 28b-31)

1. søndag i fasten
"Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og i førti dager førte Ånden ham omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen.  [...] Og da djevelen nå ikke hadde flere måter å friste ham på, forlot han ham inntil hans tid kom."   (Luk 4, 21)

8. søndag i det alminnelige kirkeår
"Jesus sa: «Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.» " (Luk 6, 45)

7. søndag i det alminnelige kirkeår
"Jesus sa: «Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. [...] Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig.» "  (Luk 6, 27-28.36)

6. søndag i det alminnelige kirkeår
"Da så han opp, festet blikket på sine disipler og sa: «Salige er dere ........ . Men ve dere ...... ." »   (Luk 6, 20... 24...)

5. søndag i det alminnelige kirkeår
"Så forlot de alt og fulgte ham."   (Luk 5, 11)

4. søndag i det alminnelige kirkeår
"Jesus sin tale i synagogen med å si: «I dag er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.»
Alle gav ham sitt bifall; de lyttet til de løfterike ord som lød fra hans munn."   
(Luk 4, 21)

3. søndag i det alminnelige kirkeår
„På den tid vendte Jesus tilbake til Galilea med Åndens kraft over seg.
Så kom han til Nasaret, hvor han var vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide.”   (Luk 4, 14.16)