Kristus Konge kirke
Håreksgate 82
8514 Narvik

Tlf. 76941634
epost: narvik@katolsk.no

 

Sogneprest
p. Mieczyslaw Wiebskowski MSF
Håreksgate 82, 8514 Narvik
mobil: 95529772

 

Menighetsråd
Formann: Sognepresten
Leder: Eugeniusz Krzeminski
Nestleder: Marilita Kristensen
Sekretær: Grzegorz Dobrowolski
Medlemmer: Aileen Austgard, Marivic Nilsen

 

Kristus Konge kirke ble konsekrert 13. juni 1976. 
Kristus Konge menighet ble oppretet 18. november 1988.  

 

Sognemenigheten omfatter kommuner:
i det nordlige Nordland: Narvik, Ballangen og Tysfjord,
i det sørlige Troms: Gratangem Lavangen og Salangen.  

 

facebook: Kristus Konge menighet - Narvik

 

kontonummer: 6370.06.00418

Bank: Nordea Bank Abp, filial i Norge
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO4163700600418

vipps: 506701