OBS!
Informasjonen nedenfor er ikke gyldig for tidsperioden 4. januar til 18. januar 2
021.

Se nye midlertidige regler >>>  https://www.katolsk-kirke-narvik.com/441973984

 

Påmelding til Den hellige Messe

Myndighetene i Norge har åpnet for forsamlinger på inntil 200 personer, under gitte forutsetninger (avstand, hygiene m.m.).

For å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer.

Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man enten skrive seg på deltakerlisten ved inngangen til kirken eller på forhånd melde seg på via påmeldingssystemet på nettside https://billett.katolsk.no/ .
Påmeldingen åpnes 7 dager før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, eller søndag kl. 9.00.
Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.