Påmelding til Den hellige Messe

Myndighetene i Norge har nå åpnet for forsamlinger på inntil 200 personer, under gitte forutsetninger (avstand, hygiene m.m).

For å overholde regelen for én meters avstand, kan kun 25 personer komme til hver Messe i Kristus Konge kirken.

Derfor skal vi feire 2 Messer hver søndag (unntak: sommerferie - kun én Messe)

For å sikre at ikke flere enn 25 personer deltar i messefeiringen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer.

Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man enten skrive seg på deltakerlisten ved inngangen til kirken eller på forhånd melde seg på via påmeldingssystemet på nettside https://billett.katolsk.no/.

Påmelding åpnes 7 dager før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, senest to timer før Messen.

Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.

Slik melder du deg på til Messen: 

Åpne nettside https://billett.katolsk.no/ 

...............