Fasteaksjonen 2020

 

Over halvparten av de 821 millioner mennesker som sulter i verden i dag er barn.
De sulter i en verden der det finnes mer enn nok mat.
Og deres foreldre må hver dag legge de samme barna, uten å vite om de kan gi dem mat dagen etter.

At barn sulter får alvorlige konsekvenser.
De fleste av dem kan vi tenke oss selv.
Barn som ikke får nok mat vokser nemlig ikke like fort som de vennene som har nok.
De risikerer å utvikle seg senere mentalt, og å klare seg dårligere på skolen.
Dette får igjen konsekvenser for hvor mye de tjener senere i livet, og om de har helse til å leve et langt og lykkelig liv.

Det er uakseptabelt at mange millioner barn vokser opp sultne i en verden der det allerede finnes mat til alle.
Ved å gi til Caritas kan du være med på å endre dette.
Du kan være med på å gi en framtid til et barn som i dag må stå opp og legge seg med like tom mage.
Du kan altså skape en bedre framtid for et barn som mest av alt trenger en ny sjanse.
Du kan gi på følgende måte:

SMS: NULLSULT til 2160
Vipps: 12135 (merk betalingen «Fasteaksjonen»)
Gavekonto: 8200.01.93433 («Fasteaksjonen»).

Forbønner

2. Søndag i fastetiden, 8. mars
«Herre, vi ber om at de gaver vi gir gjennom årets fasteaksjon må være mennesker til frelse, og minne oss om at Kristus en gang for alle har gjort ende på døden. Vi ber deg…»

1. Søndag i fastetiden, 1. mars
«Herre, vi ber om at du gjennom årets fasteaksjon ikke bare gir brød til de som sulter, men også åndelig føde til både rike og fattige. Vi ber deg…»

Askeonsdag 26. februar 
«Herre vi ber deg, vær med Caritas i deres arbeid for å bekjempe sult, og lær oss å støtte Kirkens diakonale arbeid, med glede og i ydmykhet. Vi ber deg…»

 

Sulten ødelegger livet til millioner av barn

Hver eneste dag legger 821 millioner barn og voksne seg uten å vite om de får nok mat i morgen, og om den maten de får er god nok til at de blir sunnere av den. Over halvparten av de som sulter i verden i dag er barn. Disse barna frarøves muligheten til å utvikle seg like raskt som vennene sine fordi de ikke har tilgang på mat i livets viktigste år. Det er kampen for å gi disse barna mat som er temaet for årets Fasteaksjon.

– Sult blant barn er særlig alvorlig. Årsaken er at det er i livets første år at man er mest avhengig av mat for å vokse og utvikle seg normalt. Uten mat blir den utviklingen veldig mye vanskeligere, sier leder for utenlandsarbeidet i Caritas, Marit Sørheim.

Årsakene til sult er mange og komplekse. De fleste barn som sulter i verden i dag gjør det fordi det er vanskelig å få nok mat i en hverdag preget av krig. Samtidig gjør klimaendringer og lengre tørkeperioder at mennesker sør for Sahara får større problemer med å dyrke mat. Når familiene ikke lenger klarer å dyrke nok mat blir resultatet at også barna sulter. Særlig er dette et problem i mange afrikanske land: I et land som DR Kongo er omtrent 5 millioner barn akutt feilernært, ifølge FN-organisasjonen World Food Programme (WFP). Samtidig finnes det muligheter for å gi disse barna en bedre framtid.

– Noe av det viktigste vi gjør er å gi familier opplæring i klimasmart jordbruk. Dette er teknikker som gjør at familiene kan dyrke mer mat, selv om klimaet i utgangspunktet gjør matproduksjon vanskeligere. På denne måten gir vi familier muligheten til selv å dyrke mat, slik at barna deres får en bedre framtid, sier Sørheim.

Gode resultater

Hun forteller at Caritas har hatt gode resultater med denne måten å jobbe på. Blant annet får åtte av ti familier i land der Caritas jobber tre måltider hver dag når våre prosjekter er fullførte. Dette er resultater det kun er mulig å oppnå fordi familiene som deltar i Caritas-prosjekter har lært å dyrke sin egen mat. Yrkesutdanning for ungdom er en viktig del av prosjektene, på denne måten skapes arbeidsplasser for ungdom innen landbruket, og grunnlaget legges for å bekjempe sult og fattigdom på en bærekraftig måte.

Slik kan du bidra:

Det er bare sammen at vi kan bidra til å utrydde sult blant barn.
Du kan bidra gjennom å sende SMS NULLSULT til 2160
eller bruk gavekonto 8200.01.93433 (merk ditt bidrag med «Fasteaksjonen»)
eller Vipps 12135 (merk betalingen «Fasteaksjonen»)