Dåpens sakrament

«Dåpen er det fundamentale sakramentet og er forutsetningen for alle de andre sakramentene.
Den forener oss med Kristus, gjør oss ett med hans forløsende død på korset og frir oss dermed fra arvesyndens kraft og fra all personlig synd, og gir oss å stå opp med ham til et evig liv. Siden dåpen er en pakt med Gud, må den enkelte si JA til den. Ved barnedåp bekjenner foreldrene troen på vegne av barnet.»
Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 194. 
St. Olav forlag, Oslo 2013, s. 116.

 

N., JEG DØPER DEG I FADERENS OG SØNNENS OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN.
(fra dåpens ritual)

DØPEFONTEN i Kristus Konge kirken 

flere bilder