Fermingens sakrament

«Å bli fermet vil si å inngå en "pakt" med Gud. Konfirmanten sier: "Ja, jeg tror på deg, min Gud; gi meg din Hellige Ånd, så jeg kan tilhøre deg fullt og helt og aldri skilles fra deg, så jeg kan vitne om deg gjennom hele livet, med kropp og sjel, ord og gjerninger, i gode og onde dager". Og Gud sier: "Ja, jeg tror på deg også, mitt barn - og jeg vil gi deg min Ånd, meg selv. Jeg vil tilhøre deg fullt og helt. Jeg kommer aldri til å forlate deg [...]."»
Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 205, St. Olav forlag, Oslo 2013, s. 122.

 

N., TA IMOT GUDS GAVE, DEN HELLIGE ÅNDS INNSEGL.
(fra fermingens ritual)


KONFIRMASJON (Fermingens sakrament) i Kristus Konge menighet / Narvik

Lørdag, den 25. april 2020