Fermingens sakrament

«Å bli fermet vil si å inngå en "pakt" med Gud. Konfirmanten sier: "Ja, jeg tror på deg, min Gud; gi meg din Hellige Ånd, så jeg kan tilhøre deg fullt og helt og aldri skilles fra deg, så jeg kan vitne om deg gjennom hele livet, med kropp og sjel, ord og gjerninger, i gode og onde dager". Og Gud sier: "Ja, jeg tror på deg også, mitt barn - og jeg vil gi deg min Ånd, meg selv. Jeg vil tilhøre deg fullt og helt. Jeg kommer aldri til å forlate deg [...]."»
Youcat. Ungdomskatekisme for Den katolske kirke, 205, St. Olav forlag, Oslo 2013, s. 122.

 

N., TA IMOT GUDS GAVE, DEN HELLIGE ÅNDS INNSEGL.
(fra fermingens ritual)

KONFIRMASJON 2020 (Fermingens sakrament) i Kristus Konge menighet (Den katolske kirke) i Narvik
19. august har begynt det nye skoleåret. Det betyr, at vi snart skal starte også konfirmasjons undervisning. Foreldre til ungdommer som ønsker å motta konfirmasjonens sakrament, inviteres til foreldremøte 15. september, søndag etter Messen (Hellig Messe kl. 11.00, deretter foreldremøte). Da skal det ordnes med påmelding og avtales datoer til konfirmantenes undervisning.
Mer om konfirmasjonens/fermingens sakrament kan du lese her http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/fermingens-sakrament
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sognepresten: mobil 95529772.