LESNINGER

 

 

 

 

 

 

15. søndag i det alminnelige kirkeår
"Moses talte til folket og sa: «Disse bud som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. [...] Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.»" (5 Mos 30, 11.14)
"Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hug, og din neste som deg selv.»" (Lukas 10, 27)

 

Et av bronserelieffer på døpefonten i Kristus Konge kirken

14. juli, søndag (15. søndag i det alminnelige kirkeår)
Lesninger: 5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20; Luk 10,25-37
Omkved: Søk Gud, og din sjel skal leve. 

15. juli, mandag
Lesninger: 2 Mos 1,8-14.22; Matt 10,34-11,1
Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn; han som skapte himmel og jord.

16. juli, tirsdag
Lesninger: 2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
Omkved: Søk Gud, og din sjel skal leve.

17. juli, onsdag
Lesninger: 2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

18. juli, torsdag
Lesninger: 2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

19. juli, fredag
Lesninger: 2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8
Omkved: Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

20. juli, lørdag
Lesninger: 2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21
Omkved: * lovpris Herren, for han er god.

21. juli, søndag (16. søndag i det alminnelige kirkeår)
Lesninger: 1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28; Luk 10,38-42
Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt?

22. juli, mandag, festen for den hl. Maria Magdalena
Lesninger: Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Omkved: Min sjel tørster etter deg, du min Gud.

23. juli, tirsdag, festen for den hl. Birgitta, vernehelgen for Europa  
Lesninger: Gal 2,19-20; Joh 15,1-8
Omkved: Jeg vil love Herren til hver en tid.

24. juli, onsdag
Lesninger: 2 Mos 16,1-5.9-15; Matt 13,1-9
Omkved: Brød fra himmelen ga du dem, Herre.

25. juli, torsdag, festen for den hellige apostelen Jakob
Lesninger: 2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Omkved: De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

26. juli, fredag
Lesninger: 2 Mos 20,1-17; Matt 13,18-23
Omkved: Herre, du har det evige livs ord.

27. juli, lørdag
Lesninger: 2 Mos 24,3-8; Matt 13,24-30
Omkved: Gi ditt takkoffer til Gud Herren.

28. juli, søndag (17. søndag i det alminnelige kirkeår)
Lesninger: 1 Mos 18,20-32; Kol 2,12-14 ; Luk 11,1-13
Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.