LESNINGER

 

 

 

 

 

 

2. søndag i påsketiden,
Den guddommelige barmhjertighets søndag
"Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»" (Joh 20, 21-23)

 

Et av bronserelieffer på døpefonten i Kristus Konge kirken

28. april, søndag (2. søndag i påsketiden), Den guddommelige barmhjertighets søndag
Lesninger: Apg 5,12-16; Åp 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31
Omkved: Lovpris Herren for han er god, evig er hans kjærlighet.

29. april, mandag, fest for den hl. Katarina av Siena, vernehelgen for Europa
Lesninger: 1 Joh 1,5-2,2; Matt 11,25-30
Omkved: Min sjel, lov Herren.

30. april, tirsdag
Lesninger: Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Omkved: Herren er konge, kledd i høyhet.

1. mai, onsdag
Lesninger: Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar.

2. mai, torsdag
Lesninger: Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar.

3. mai, fredag, fest for de hellige apostler Filip og Jakob
Lesninger: 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Omkved: Til jorderiks ende når deres ord.

4. mai, lørdag
Lesninger: Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.

5. mai, søndag (3. søndag i påsketiden) 
Lesninger: Apg 5,27b-32.40b-41; Åp 5,11-14; Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Omkved: Jeg opphøyer deg, for du berget meg.

6. mai, mandag
Lesninger: Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

7. mai, tirsdag
Lesninger: Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Omkved: I dine hender Herre, overgir jeg min ånd.

8. mai, onsdag 
Lesninger: Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Omkved: Lovsyng Herren, alle folk.

9. mai, torsdag
Lesninger: Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Omkved: Lovsyng Herren, alle folk.

10. mai, fredag
Lesninger: Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Omkved: Gå ut og forkynn evangeliet verden over.

11. mai, lørdag
Lesninger: Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Omkved: For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

12. mai, søndag (4. søndag i påsketiden) 
Lesninger: Apg 13,14.43-52; Åp 7,9.14b-17; Joh 10,27-30
Omkved: Vi er hans folk, den hjord han vokter.