KALENDER - GRATANGEN

 

Søndag, 23. februar, Gratangen kirke (Årstein)

kl. 17.00 – Hl. Messe 

Etter Messen kirkekaffe