KALENDER - BALLANGEN

Søndag 1. desember

kl. 17.00 - Hl. Messe 

Etter Messen kirkekaffe

Røde Kors-huset, Sentrumsveien 72