KALENDER - NARVIK

Narvik, Kristus Konge kirke, Håreksgate 82

 

Viktig informasjon om tiltak mot koronavirus - les > her

 

 

 

 

5. april, Palmesøndag
kollekt til Caritas' fasteaksjon
kl. 11.00 – Prosesjon med palmegrener og Høymesse
kl. ........................

6.-8. april (mandag-onsdag) – ikke noen Hl. Messe

7. april (tirsdag), kl. 19.00 – Oljevigselsmesse i domkirken/Tromsø

9. april, Skjærtorsdag
kl. 18.00 – Aftenmesse til minne om Herrens Hellige Nattverd

10. april, Langfredag
kl. 15.00 – Feiring av Herrens lidelseshistorie
Faste- og abstinensdag
Særkollekt for Det hellige land

11. april, Påskeaften
kl. 12.00 – Velsignelse av påskemat
kl. 20.00 – Påskenattsfeiring – Vigiliemessen til minne om Herrens Oppstandelse
(lysseremoni, påskelovsangen, ordets, dåps og Eukaristiens liturgi)

12. april, Påskedag
kl. 11.00 – Høymesse, etter messen velsignelse av påskemat
Ingen Aftenmesse

13. april, mandag (2. påskedag)
kl. 11.00 – Høymesse
kl. .....................

14. april, tirsdag i påskeoktaven
kl. 18.00 - Hl. Messe

15. april, onsdag i påskeoktaven
kl. 18.00 - Hl. Messe

16. april, torsdag i påskeoktaven
kl. 16.00 - Skriftemål før Konfirmasjon og Den første kommunion
kl. 18.00 - Hl. Messe

17. april, fredag i påskeoktaven
kl. 18.00 - Hl. Messe

18. april, lørdag i påskeoktaven
kl. 15.00 - Hl. Messe i Presteid
Ingen Aftenmesse i Narvik

19. april, søndag (2. søndag i påsketiden)
Den guddommelige barmhjertighets søndag
kl. 11.00 - Høymesse
.............

 

25. april, lørdag
kl. ......... - Høymesse med Ferming (Konfirmasjon)

24. mai, søndag
kl. 11.00 - Høymesse med Første Kommunion

31. mai, søndag, pinsedag
kl. 11.00 - Høymesse med konversjon