KATEKESE

NARVIK, Kristus Konge kirke, Håreksgate 82

24. januar, fredag
kl. 17.00 –
førstekommunions undervisning

26. januar, søndag 
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen konfirmant undervisning

31. januar, fredag
kl. 17.00 –
førstekommunions undervisning

2. februar, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen
barnekatekese

7. februar, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

9. februar, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen
konfirmant undervisning

14. februar, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

16. februar, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese

21. februar, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

23. februar, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen konfirmant undervisning

28. februar, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

1. mars, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese

6. mars, fredag - vinterferie 

8. mars, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen konfirmant undervisning

13. mars, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

15. mars, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese

20. mars, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

22. mars, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen konfirmant undervisning

27. mars, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

29. mars, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese