KATEKESE

NARVIK, Kristus Konge kirke, Håreksgate 82

15. november, fredag
kl. 17.00førstekommunions undervisning

17. november, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese

22. november, fredag
kl. 17.00førstekommunions undervisning

24. november, søndag, Kristi kongefest
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen patronatsfest og konfirmantundervisning

29. november, fredag
kl. 17.00førstekommunions undervisning

1. desember, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese

6. desember, fredag
kl. 17.00førstekommunions undervisning

13. desember, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning

15. desember, søndag
kl. 11.00 – Hl. Messe, etter Messen barnekatekese

20. desember, fredag
kl. 17.00 – førstekommunions undervisning


SJØVEGAN
(et privat hus)

20. oktober, søndag
kl. 16.00 - konfirmantundervisning
kl. 17. 00 - Hl. Messe

17. november, søndag
kl. 16.00 - konfirmantundervisning
kl. 17. 00 - Hl. Messe