KATEKESE

NARVIK, Kristus Konge kirke, Håreksgate 82

28. april, søndag
kl. 11.00 – Høymesse + barnekatekese + kirkekaffe

1. mai, onsdag
kl. 16.00 – kommunions barn og konfirmanter - øvelse  

8. mai, onsdag
kl. 16.00 – kommunions barn og konfirmanter - skriftemål  v/ p.Gunther 

11. mai, lørdag
kl. 11.00 - HØYMESSE  v/biskop Berislav Grgić
                   med KONFIRMASJON og FØRSTE KOMMUNION

 

 

GRATANGEN
Gratangen kirke (Årstein)

Søndag 26. mai
kl. 16.00 - barnekatekese
kl. 17.00 - Hl. Messe. Etter Messen kirkekaffe.

 

SJØVEGAN
(et privat hus)

12. mai, søndag
kl. 16.00 – ungdomskatekese
kl. 17.00 – Hl. Messe