KATEKESE

NARVIK, Kristus Konge kirke, Håreksgate 82

 

Det er blitt innført nye og mer omfattende smittevernstiltak vedrørende kirkelig aktivitet.
All katekese/undervisning innstilles.

Nye tiltak gjelder inntil 15. april.