KATEKESE

NARVIK, Kristus Konge kirke, Håreksgate 82

 

Det er blitt innført nye og mer omfattende smittevernstiltak vedrørende kirkelig aktivitet.
All katekese/undervisning innstilles.

Nye tiltak gjelder inntil palmesøndag.

 

13. mars, fredag
førstekommunions undervisning avlyst

15. mars, søndag
barnekatekese avlyst

20. mars, fredag
ingen førstekommunions undervisning

22. mars, søndag
konfirmant undervisning avlyst

27. mars, fredag
førstekommunions undervisning avlyst

29. mars, søndag
barnekatekese avlyst

3. april, fredag
førstekommunions undervisnig avlyst

 

16. april, torsdag i påskeoktaven
kl. 16.00 - Skriftemål før Konfirmasjon og Den første kommunion