For å overholde Helsedirektoretets anbefalinger mht. smitteverntiltak skal de som er samlet i kirken holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Hver søndag feirer vi Hl. Messe: 
1) kl. 11.00 i Narvik (Kristus Konge kirke)
2) kl. 17.00 i Gratangen/Sjøvegan/Ballangen
    eller kl. 18.00 i Narvik (Kristus Konge kirke) >>>
Sjekk kalenderen nedenfor.

Søndagens Messe feires også på lørdag kl. 18:00

Skriftemål før og etter Messen, eller etter avtale med presten.

Fra 12. august er sognepresten på ferie -
Søndagene 15.08., 22.08., 29.08. og 5.09. feires Ordets gudstjeneste i vår kirke.
Hjertelig velkommen!

30. august - 4. september, mandag-lørdag
ingen Hl. Messe

5. september, søndag
kl. 11.00 - Ordets gudstjeneste

For å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning (det skal være mulig å spore smitte), skal menigheten ha oversikt over hvem som deltar i messene med navn og telefonnummer.

Derfor, for å kunne delta i Messen på søndag, må man enten skrive seg på deltakerlisten ved inngangen til kirken eller på forhånd melde seg på >> https://billett.katolsk.no/
Påmeldingen åpnes 7 dager før Messen feires, og stenges når 25 plasser er bestilt, eller to timer før Messen starter.
Har du vansker med påmeldingen, ta kontakt med sognepresten, mobil 95529772.

6.-9. september, mandag-torsdag
ingen Hl. Messe

Fra 10. september er det igjen Hl. Messe i vår kirke. 

10. september, fredag
kl. 18.00 - Hl. Messe

11. september, lørdag
kl. 18.00 - søndagens Messe 

12. september, søndag
kl. 11.00 - Hl. Messe 
kl. 18.00 - Hl. Messe

Streaming